Visuomeninių rinkimų komitetų registravimas

2014-09-22

Lietuvos Respublikos Seimas savivaldybių tarybų rinkimus paskyrė 2015 m. kovo 1 d. Seimo nutarimas įsigalioja nuo 2014 m. spalio 1 d., todėl nuo šios dienos pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 35 straipsnį gali būti registruojami visuomeniniai rinkimų komitetai.

Rinkimų komitetas steigiamas turint tikslą dalyvauti 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose ir kelti kandidatų sąrašą ir (arba) kandidatą į konkrečios savivaldybės tarybos narius – merus. Rinkimų komitetą sudarantys konkrečios savivaldybės rinkėjai sudaro veiklos sutartį, kurią pasirašo visi komiteto nariai. Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintą rinkimų komiteto veiklos sutarties formą galima rasti čia.

Norint įregistruoti visuomeninį rinkimų komitetą, pirmiausiai komiteto atstovas (koordinatorius) turi kreiptis į Vyriausiąją rinkimų komisiją dėl prieigos prie informacinės sistemos ir pasirašyti įsipareigojimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Informacinėje sistemoje yra sutarties projektas ir pagal šį projektą būtina suvesti konkrečią sutartį, dėl kurios susitaria ir  kurią priima visuomeninis rinkėjų komitetas, duomenis. Taip pat suvedami komitetą sudarančių asmenų duomenys, patikrinama ar pagal rinkėjų sąrašo duomenis šie asmenys yra konkrečios savivaldybės rinkėjai, ar nėra anksčiau registruotų rinkėjų komitetų nariai. Sutartis ją atspausdinus iš VRK informacinės sistemos (labai svarbu sutartį atspausdinti būtent iš VRK informacinės sistemos, tuomet jos atspausdintas ir suredaguotas variantai bus tapatūs) ir pasirašius visiems rinkimų komiteto nariams, komiteto atstovas (koordinatorius) pateikia sutartį 2 egzemplioriais registravimui į Vyriausiąją rinkimų komisiją. Sprendimą dėl komiteto įregistravimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo ir veiklos sutarties pateikimo dienos priima Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas narys.

Užregistravus rinkimų komitetą Vyriausiojoje rinkimų komisijoje, komitetas turi registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu. VRK sprendimą Dėl savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos  galima rasti čia.

Dokumentų priėmimas registruoti rinkimų komitetą pradedamas nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 6 d. Savarankišku politinės kampanijos dalyvių registracija prasideda nuo 2014 m. spalio 1 d. ir baigiasi 2014 m. gruodžio 6 d. (šeštadienį). Dokumentus bus galima pateikti ir 2014 m. gruodžio 6 d.

Dėl rinkimų komiteto registravimo kreiptis į Vyriausiosios rinkimų komisijos narius: Roką Stabingį, tel. (8 5) 239 6453, mob. 8 663 74316 arba į Živilę Verbylaitę, tel. (8 5) 239 6295, mob. 8 616 19267.

Dėl savarankiško kampanijos dalyvio registravimo kreiptis į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrių tel. (8 5) 239 6964, (8 5) 239 6989.