Savivaldos rinkimų aktualijos – politinių partijų atstovams

2014-10-15

Spalio 14 d. Vyriausiojoje rinkimų komisijoje (VRK) surengtame pasitarime aktualiais 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų klausimais dalyvavo dešimties politinių partijų atstovai bei rinkimų štabų vadovai.

Savivaldos rinkimų aktualijos – politinių partijų atstovams

Spalio 14 d. Vyriausiojoje rinkimų komisijoje (VRK) surengtame pasitarime aktualiais 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų klausimais dalyvavo dešimties politinių partijų atstovai bei rinkimų štabų vadovai.

Kalbėta apie savivaldybių rinkimų komisijų formavimą ir reikalavimus jų nariams, apie politinės kampanijos dalyvių registravimą (iki šio trečiadienio registravosi penkios partijos) ir politinės reklamos žymėjimą bei jos skleidimą, apie pareiškinius dokumentus ir rinkimų užstatą, dokumentų pateikimą elektroniniu būdu (EDEPAS), apie rinkimų agitacijai skirtas televizijos laidas, mažareikšmių daiktų deklaravimą. Apie tai partijų atstovams kalbėjo ir į jų klausimus atsakė VRK nariai Živilė Verbylaitė, Rokas Stabingis ir Jonas Udris bei sekretoriato darbuotojos Reda Daniškevičiūtė, Lina Petronienė, Danguolė Jakštienė ir Jurga Augustaitytė.

Politikos naujokams, kaip rodė jų klausimai, teks perprasti daugelį dalykų, tačiau ir kitiems pravartu prisiminti tai, ką žinojo prieš ketverius metus, kad per rinkimus būtų daroma kuo mažiau klaidų ir pažeidimų. Tiesa, lyginant su 2011 metų savivaldos rinkimais, kitąmet vyksiančiuose atsirado kai kurių naujovių, susijusių su Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pakeitimais.

Vėliau VRK numato surengti pasitarimus visuomeninių rinkimų komitetų atstovams ir asmenims, kurie ketina patys išsikelti kandidatais į savivaldybės tarybos narius – merus.

VRK ateities planuose – mokymai politinės kampanijos dalyvių iždininkams, pasitarimai žiniasklaidos atstovams. Įprasta, kad rinkimų stebėtojus moko, užduotis suformuluoja juos stebėti rinkimų deleguojančios politinės partijos ar kandidatai. Tokiuose pasitarimuose dažnai dalyvauja ir VRK bei savivaldybių rinkimų komisijų atstovai, kurie paaiškina, kaip organizuojami rinkimai, kaip įgyvendinami įstatymo reikalavimai. Rinkimų komisijų nariams rengiami mokymai internetu dirbti su kompiuterinėmis programomis, taip pat pasitarimai įvairiais rinkimų organizavimo klausimais.