Seime prisiekė naujas Vyriausiosios rinkimų komisijos narys

2014-10-22

Spalio 21 dieną Seime prisiekė ir nauju Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) nariu tapo Donatas Laurinavičius. Partijos „Tvarka ir teisingumas" parlamentinės frakcijos referentas D. Laurinavičius VRK pakeitė Danutę Markeliūnienę, iš komisijos atsistatydinusią dėl asmeninių motyvų.

Spalio 21 dieną Seime prisiekė ir nauju Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) nariu tapo Donatas Laurinavičius. Partijos „Tvarka ir teisingumas" parlamentinės frakcijos referentas D. Laurinavičius VRK pakeitė Danutę Markeliūnienę, iš komisijos atsistatydinusią dėl asmeninių motyvų.

Seimas iš VRK nario pareigų atleido Valdą Benkunską, ketinantį dalyvauti 2015 metais vyksiančiuose savivaldos rinkimuose. V. Benkunską delegavusi Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai į jo vietą siūlys kitą kandidatą. Pagal įstatymus, VRK narys negali kandidatuoti į Seimo, savivaldybių tarybos, Europos Parlamento narius ar Prezidentus.

Vyriausioji rinkimų komisija – Konstitucijoje numatyta nuolat veikianti aukščiausioji institucija, kuri įstatymų numatyta tvarka organizuoja bei vykdo Seimo, Prezidento ir savivaldybių tarybų rinkimus, taip pat referendumus.

Pagal Konstituciją, VRK sudaro ir jos sudėtį keičia Seimas. Šiuo metu dirbanti VRK buvo patvirtinta 2012 m. birželio 14 d. Jos įgaliojimai baigsis po 2016 metų Seimo rinkimų. Nuo 2012 metų jau pasikeitė penki VRK nariai.

Pagal 2013 m. lapkričio 12 d. priimtas Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo pataisas, VRK sudaro Seimas po eilinių ar pirmalaikių Seimo rinkimų praėjus ne mažiau kaip 140 ir ne daugiau kaip 200 dienų.

Teisingumo ministras, Teisininkų draugija ir Respublikos Prezidentas į Vyriausiąją rinkimų komisiją pasiūlo po du asmenis, o Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje gavusios partijos (koalicijos) – po vieną atstovą nuo iškeltų kandidatų sąrašo (jungtinio sąrašo). Visi VRK nariai privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; teisingumo ministro ir Teisininkų draugijos pasiūlytieji – teisės krypties, o parlamentinių partijų deleguotiesiems keliamas darbo rinkimų komisijose patirties reikalavimas. Jeigu politinių partijų (koalicijų) atstovų Komisijoje yra daugiau nei šeši, VRK padidinama po lygiai iš teisingumo ministro ir Teisininkų draugijos pasiūlytų kandidatūrų.

VRK narius ir jos pirmininką slaptu balsavimu skiria Seimas.