Rinkimų komitetai savo pavadinimą jau gali pasirinkti patys

2014-11-14

Artėjantiems savivaldos rinkimams sudarytas visuomeninis rinkimų komitetas galės vadintis taip, kaip sumanys jo sudarytojai. Tiesa, nekurstydami tautinės, rasinės, religinės, socialinės neapykantos, prievartos ar diskriminacijos. Pavadinimas taip pat negalės klaidinti rinkėjų ir turės juos tinkamai informuoti apie rinkimų komitetą.

Rinkimų komitetai savo pavadinimą jau gali pasirinkti patys

Tokia galimybė atsirado lapkričio 12 dieną įsigaliojus naujai Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 35 straipsnio redakcijai. Ligi tol Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), laikydamasi eiliškumo pagal rinkimų komitetų įregistravimo laiką, jiems suteikdavo po dvi lietuviškos abėcėlės raides be diakritinio ženklo.

Rinkimų komiteto pavadinimas nurodomas jo veiklos sutartyje, kuri pateikiama registruojant komitetą VRK.

Spalio 6 d. VRK įregistravo pirmąjį rinkimų komitetą – Kauno miesto savivaldybės AA visuomeninį rinkimų komitetą. Po savaitės buvo įregistruoti dar du – AB ir AC, Prienų rajono ir Palangos miesto savivaldybių rinkimų komitetai. Pastarieji komitetai, jų sudarytojų valia, buvo atitinkamai pervadinti visuomeniniais rinkimų komitetais „Nepriklausomų kandidatų sąrašu „Prienų kraštas" ir „Nepartinių palangiškių sąjūdžiu". (Visų iki lapkričio 14 d. įregistruotų rinkimų komitetų, kurių pavadinimai buvo pakeisti, sąrašą rasite čia.)

Naujoji Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 35 str. nuostata numato, jog tais atvejais, kai rinkimų komitetas pavadinimo nepasirenka arba pasirinktasis neatitinka įstatymo reikalavimų, VRK jam suteikia abėcėlės raides, kurios ir tampa pavadinimu, įrašomu rinkimų biuletenyje.

Iki šio pentadienio, lapkričio 14 dienos, VRK buvo įregistruota 15 rinkimų komitetų. Iš jų keturi dar nepateikė prašymo pakeisti buvusį raidinį (dviejų raidžių) pavadinimą į naują, savo pasirinktąjį.

Dešimt iš VRK įregistruotų rinkimų komitetų yra užsiregistravę savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Jais, be komitetų, gali tapti politinės partijos bei asmenys, ketinantys išsikelti kandidatais į tarybos narius – merus. Spalio 1 d. prasidėjusi savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registracija baigsis gruodžio 6 d.