Patvirtintos politinės reklamos rekomendacijos

2014-11-19

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (VRK), atsižvelgdama į įstatymų, reglamentuojančių politinės reklamos skleidimą, nuostatas, gautus paklausimus ir siekdama sudaryti palankesnes sąlygas politinėms partijoms, visuomeniniams rinkimų komitetams, pretendentams, kandidatams, referendumo iniciatoriams ir oponentams kuo plačiau skleisti politinę reklamą ir sumažinti galimų ginčų kilimo prielaidas, š.m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. Sp-44 patvirtino rekomendacijas dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu (Rekomendacijos).

Patvirtintos politinės reklamos rekomendacijos

VRK atkreipia dėmesį, kad Rekomendacijos taikomos visiems Lietuvos Respublikos rinkimams. Dokumentas parengtas remiantis 2015 m. rinkimų rekomendacijomis, rinkimuose suformuota praktika bei patirtimi. Lyginant su ankstesniaisiais metais, Rekomendacijos papildytos politinės reklamos skleidimo ir žymėjimo socialiniuose tinkluose nuostatomis.

VRK primena, kad Rekomendacijos, - tai patariamasis, rekomendacinio pobūdžio dokumentas skirtas padėti įgyvendinti įstatymų nuostatas, siekiant sumažinti galimų ginčų prielaidas dėl politinės reklamos skleidimo. VRK kiekvieną galimą politinės reklamos atvejį vertina atskirai ir, atsižvelgusi į tyrimo metu surinktą medžiagą, priima atitinkamą sprendimą. Tyrimus atlieka Politinės reklamos ir rinkėjų papirkimo darbo grupė, kurios vadovė VRK pirmininko pavaduotoja – Laura Matjošaitytė.

VRK skiria didelį dėmesį politinės reklamos stebėsenai bei galimų pažeidimų prevencijai ir kviečia visus suinteresuotus asmenis susipažinti su Rekomendacijomis ir teikti savo pasiūlymus bei pastebėjimus dėl dokumento tobulinimo ar papildymo el. paštu: vrk@info.lt.