Artėjant savivaldybių tarybų rinkimams, tikslinamos apylinkių ribos

2014-10-29

Šalies savivaldybės, tikslinančios savo teritorijų suskirstymą į rinkimų apylinkes, tai padaryti galės šiuolaikiškai – naudodamosi specialiai tam sukurta programa „Rinkėjai".

Artėjant savivaldybių tarybų rinkimams, tikslinamos apylinkių ribos

Pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą, rinkimų apylinkės ribas ir balsavimo patalpos adresą keičia Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), gavusi savivaldybės administracijos teikimą ne vėliau kaip likus 110 dienų iki rinkimų.

Prieš kelias dienas pirmųjų savivaldybių, VRK pranešusių apie savo pasirengimą, atstovai buvo registruoti programos „Rinkėjai" vartotojais. Per Elektroninius valdžios vartus prisijungus prie programos, vienai ar kitai apylinkei priskiriami nauji namai ar nutiesta gatvė, iškilę savivaldybės teritorijoje, be to, ji pakoreguojama taip, kad balsavimo būstinės rinkėjams būtų kuo arčiau.

Tiesa, minėtosios programos galimybės neapsiriboja tiktai keičiant rinkimų apylinkių ribas. Be kita ko, programa „Rinkėjai" apygardų ir apylinkių rinkimų komisijoms suteiks galimybę tikslinti rinkėjų sąrašus, registruoti rinkėjų kortelių įteikimo informaciją, prašymus balsuoti namuose ar kitoje rinkimų apylinkėje.

Programos „Rinkėjai" vartotojai matys Lietuvos žemėlapį, kuriame kiekviena rinkimų apylinkė atvaizduota skirtingos spalvos daugiakampiu, o namai – taškeliai. Savivaldybėse dirbantys specialistai pirmiausia atkreips dėmesį į apylinkėms nepriskirtas gatves ir namus. Jie turės progą ir galimybę peržiūrėti žemėlapyje atvaizduotas rinkimų apylinkes, atsisakant savotiškų „anklavų" – teritorijų, kurias sudaro viena nuo kitos labai nutolusios dalys. Žemėlapis akivaizdžiai parodys, ką reikėtų taisyti, kaip racionaliau išdėstyti balsavimo patalpas, priartinant jas prie rinkėjų.

Šiuos pakeitimus VRK atliks pagal savivaldybių administracijų teikimus, gautus iki lapkričio 3 dienos.