VRK patvirtino rinkimų apylinkių ribas

2014-11-25

2015 metais vyksiančiuose savivaldos rinkimuose savivaldybių teritorijos bus suskirstytos į 2004 rinkimų apylinkes – dvylika mažiau nei per 2011 m. vasario 27 d. surengtus rinkimus.

VRK patvirtino rinkimų apylinkių ribas

Tai paaiškėjo, Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) lapkričio 20 dieną priėmus sprendimą dėl rinkimų apylinkių ribų, balsavimo patalpų adresų keitimo. Minėtu sprendimu, kai kurių apylinkių ribos buvo pakeistos, atsižvelgiant į rinkėjų skaičių (savivaldos rinkimų apylinkių teritorijose turi gyventi ne daugiau kaip 5 tūkst. rinkėjų) ir tai, kad jiems būtų patogiau atvykti į balsavimo patalpas.

Vadovaujantis Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 11 str., savivaldybės teritorijos suskirstymą, kuris yra pastovus organizuojant ir vykdant įvairius rinkimus ir referendumus, į rinkimų apylinkes savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu tvirtina ir prireikus keičia VRK. Patvirtintų rinkimų apylinkių sąrašą, jo pakeitimus VRK skelbia likus 100 dienų iki rinkimų.

Kitais metais vyksiančiuose savivaldos rinkimuose savivaldybių teritorijos bus suskirstytos į 2004 rinkimų apylinkes. Praėję savivaldybių tarybų rinkimai, surengti 2011 metais, vyko 2016-oje rinkimų apylinkių.

Gyventojų registro duomenimis, kitąmet vyksiančiuose savivaldybių tarybų rinkimuose į išankstinius rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašus yra įrašyti 2 555 377 rinkėjai. (Praėjusiuose savivaldos rinkimuose galutiniuose rinkėjų sąrašuose buvo 2 637 733 rinkėjai.) Iš jų 21 765 rinkėjai yra Lietuvoje gyvenantys kitų valstybių piliečiai: 4 230 – ES, 17 535 – kitų valstybių. Dar 1 405 rinkėjai, kuriems sukaks 18 metų, bus įrašyti į atitinkamų rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašus per galimą pakartotinį balsavimą renkant merus 2015 m. kovo 15 d.

Išankstiniais duomenimis, rinkimų teisę artėjančiuose savivaldos rinkimuose turi iš viso 2 681 821 rinkėjas. Iš jų 126 444 rinkėjai šiuo metu yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (deklaravę gyvenamąją vietą prie konkrečios savivaldybės). Pagal nustatytą tvarką, pateikę prašymą jie galės būti įrašomi į atitinkamos savivaldybės rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą.

231 993 Lietuvos Respublikos piliečiai yra deklaravę, kad išvyko į užsienį. Rinkėjai, kurie nėra deklaravę gyvenamosios vietos Lietuvoje, nelaikomi nuolatiniais atitinkamos savivaldybės gyventojais ir neturi teisės rinkti savivaldybių tarybų narių. Tokią teisę jie įgytų, jeigu įstatymo nustatyta tvarka deklaruotų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Likus iki rinkimų ne daugiau kaip septynioms dienoms, išankstiniai rinkėjų sąrašai su juose padarytais ir VRK nustatyta tvarka pripažintais pakeitimais bus patvirtinami kaip galutiniai.

Išankstiniais duomenimis, daugiausia rinkėjų yra šiose savivaldybėse: Vilniaus (437 088), Kauno (263 810), Klaipėdos (134 968), Šiaulių (88 941) ir Panevėžio miestų (85 231). Tuo tarpu mažiausiai rinkėjų turi Neringos (3 915), Birštono (4 070), Rietavo (7 381), Pagėgių (8 427) ir Kalvarijos (9 876) savivaldybės.

Lyginant su 2011 metų savivaldos rinkimais, labiausiai rinkėjų padaugėjo Kauno rajono savivaldybėje (+ 3 265), o sumažėjo Kauno miesto savivaldybėje (– 8 794) (žr. diagramą).