Savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkai įgijo įgaliojimus

2014-12-04

60 rinkimų komisijų pirmininkų, kuriuos Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino lapkričio pabaigoje, gruodžio 2 dieną Vilniuje davė rašytinius pasižadėjimus ir įgijo įgaliojimus. Komisijų vadovai su VRK sudarė sutartis dėl biudžeto lėšų rinkimams savivaldybėje organizuoti naudojimo.

Seimo III rūmų konferencijų salėje antradienį vyko VRK surengtas savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkų, administracijų direktorių teiktų komisijų narių ir komisijų būsimųjų informatikų pasitarimas.

Pasitarime buvo pristatyti rinkimų komisijų uždaviniai, aptarti savivaldybių tarybų rinkimų pokyčiai. Kadangi buvo supažindinama su kompiuterinėmis programomis, renginyje dalyvavo ir informatikai, kurie dirbs savivaldybių tarybų rinkimuose.

Pasitarimo dalyviai sužinojo, kaip tikrinti parašų rinkimo lapus, kokie pakeitimai ir naujovės rinkėjų sąrašų duomenų tvarkymo programose, kaip internete galima paremti kandidatus , publikuoti informaciją apie surinktų parašų skaičių ir kandidatų sąrašus (programa AIKIS). Taip pat buvo išsamiai paaiškinta, kaip pildyti ir pateikti pareiškinius dokumentus, juos priimti ir tvirtinti savivaldybės rinkimų komisijoje.

Gruodžio 6 d. savivaldybių rinkimų komisijos pradės priiminėti politinių partijų, rinkimų komitetų ir asmenų, savarankiškai iškėlusių save į savivaldybės tarybos narius – merus, pareiškinius dokumentus. Tačiau partijos dar prieš tai, irgi nuo gruodžio 6 d., turės pareiškinius dokumentus pateikti VRK.