VRK paskelbė savivaldos rinkimams skirtų diskusijų laidų viešojo pirkimo konkursą

2014-11-27

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), vadovaudamasi Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 48 str. ir Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 16 str., paskelbė diskusijų laidų, skirtų 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimams, viešojo pirkimo konkursą.

VRK paskelbė savivaldos rinkimams skirtų diskusijų laidų viešojo pirkimo konkursą

Konkurso sąlygos paskelbtos interneto svetainėje https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Pagal konkurso sąlygas, pirkimo objektas – Diskusijų laidų, skirtų savivaldybių tarybų rinkimų agitacijai, parengimo ir transliavimo (TV tinklais ir viešinimo internete) paslaugos. Pirkimo objektas į skirstomas į 60 pirkimo objekto dalių (kiekvienai savivaldybei – po atskirą dalį). Tiekėjams leidžiama pateikti pasiūlymą vienai arba daugiau pirkimo objekto dalims, tačiau negalima vieno pirkimo objekto skaidyti smulkiau.

Vokai su pasiūlymais bus atveriami 2015 m. sausio 5 d. 10.00 val.

Rengiamose diskusijų laidose kandidatai ar kandidatų sąrašų atstovų grupės (1–4 atstovai) diskutuoja tarpusavyje ir (ar) su laidos vedėju (vedėjais), ekspertais, jeigu jie yra kviečiami į laidą, atsako į laidos vedėjo klausimus.

Diskusijų laidos pradedamos transliuoti pagal tiekėjo su VRK (ją atstovaujančia atitinkama savivaldybės rinkimų komisija) suderintą transliacijos laiką (grafiką) ir baigiamos transliuoti likus ne mažiau nei 30 (trisdešimt) valandų iki rinkimų pradžios, t. y. 2015 m. vasario 28 d. 1:00 val. Diskusijų laidos trukmė turi būti ne trumpesnė nei 60 minučių grynojo eterio laiko.

Diskusijų laidos turi būti transliuojamos skaitmeninės antžeminės TV arba kabelinės TV tinklais.

Šių laidų įrašai po transliavimo skaitmeninės antžeminės TV arba kabelinės TV tinklais be papildomo mokesčio turi būti paskleisti (paviešinti) internete:

-          transliuotojo interneto svetainės pirmajame puslapyje;

-          www.youtube.com portale.

Diskusijų laidų įrašai per 15 darbo dienų po transliavimo turi būti perduoti VRK informacinėje laikmenoje suderintu formatu.

VRK kviečia regioninius ir nacionalinius transliuotojus teikti pasiūlymus dėl diskusijų laidų, skirtų 2015 m. kovo 1 d. savivaldos rinkimams, parengimo ir transliavimo. Viešojo pirkimo vertė – 1, 5 mln. litų be PVM.

Perkančioji organizacija 2014 m. gruodžio 16 d. 10.00 val. numato susitikti su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų (VRK, 202 kab., Gynėjų g. 8, LT-01109 Vilnius, tel.: (8 5) 239 6902, 239 6453.

Kontaktai pasiteirauti:

-          dėl pirkimo objekto – Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narys Rokas Stabingis,              tel. (8 5) 239 6453, el. p.: rokas.stabingis@vrk.lt;

-          dėl pirkimo procedūrų – specialistė Jūratė Putiatinienė, tel. (8 5) 239 6121, el. p.: juputi@lrs.lt.