Keičiasi politinės reklamos įkainių ir sąlygų pateikimo tvarka

2013-12-16

Iki 2014 m. sausio 2 d. dar galima pateikti politinės reklamos įkainius artėjantiems rinkimams.

2013 m. lapkričio 26 d. Seimas priėmė Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymą, kuris numato, kad viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams nebereikia kasmet iki sausio 1 d. naujai pateikti politinės reklamos įkainių ir sąlygų. Įkainius ir sąlygas bus galima pateikti ar pakeisti bet kuriuo metu, išskyrus politinės kampanijos laikotarpį.


Įstatymo baigiamosios nuostatos numato, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo prasidėjusių politinių kampanijų metu taikomi iki šio įstatymo įsigaliojimo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti politinės reklamos įkainiai ir sąlygos. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio įstatymo įsigaliojimo viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai su Vyriausiosios rinkimų komisijos sutikimu turi teisę pateikti arba patikslinti iki šio įstatymo įsigaliojimo prasidėjusioms politinėms kampanijoms taikomus politinės reklamos įkainius ir sąlygas. Įstatymas įsigaliojo 2013 m. gruodžio 14 d. Iki 2014 m. sausio 2 d. VRK sutikimu gali būti teikiami ar keičiami politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos.

Šiuo metu vyksta 3 politinės kampanijos: referendumo, 2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų ir 2014 m. gegužės 25 d. rinkimų į Europos Parlamentą. Jų metu viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai galės taikyti pagal ankstesnę tvarką VRK pateikę 2013 metais taikytinus politinės reklamos įkainius ir sąlygas. Norintys keisti ar naujai pateikti tą gali daryti per VRK informacinę sistemą „LitVote" iki 2014 m. sausio 2 d. Įkainiai ir sąlygos teikiami 2014 metams.

Plačiau apie įkainių pateikimo tvarką.

Po 2014 m. sausio 2 d. pateiktų įkainių nebus galima  taikyti  jau prasidėjusių politinių kampanijų metu.