Dėl politinės reklamos įkainių ir sąlygų taikymo

2014-01-08

Vykstančių politinių kampanijų metu politinei reklamai taikomus įkainius galima rasti 2014 metais taikytinų įkainių sąraše, jų nesant - 2013 metais

Vykstančių politinių kampanijų metu politinei reklamai taikomus įkainius galima rasti 2014 metais taikytinų įkainių sąraše, jų nesant - 2013 metais

Politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas, pateiktus Vyriausiajai rinkimų komisijai.

Iki sausio 2 d. viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai su VRK sutikimu turėjo teisę pateikti arba patikslinti iki 2013 m. gruodžio 14 d. prasidėjusioms politinėms kampanijoms taikomus politinės reklamos įkainius ir sąlygas. Artimiausiame VRK posėdyje bus priimtas sprendimas dėl naujai pateiktų ar patikslintų įkainių.

Šiuo metu vyksta 3 politinės kampanijos: referendumo, 2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų ir 2014 m. gegužės 25 d. rinkimų į Europos Parlamentą. Jų metu viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai galės taikyti iki 2014 m. sausio 2 d. patikslintus ar naujai pateiktus įkainius ir pagal ankstesnę tvarką 2013 metams pateiktus įkainius.

VRK interneto svetainėje įkainiai ir sąlygos skelbiami pagal ankstesnę tvarką, tai yra pagal kalendorinius metus. Atlikus būtinus duomenų pertvarkymus įkainiai ir sąlygos bus skelbiami kiekvienai vykstančiai politinei kampanijai. Kol bus atliktos pertvarkos, politinei reklamai taikomus įkainius galima rasti dviejuose sąrašuose: 2014 metais taikytinų įkainių sąraše, jų nesant 2013 metais taikytinų įkainių sąraše.