Aptarta mažareikšmių daiktų, skirtų politikams propaguoti, platinimo tvarka

2014-01-31

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos  rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, kurioje teigiama:  „rinkėjų papirkimu nelaikomas spausdintos medžiagos (politinės partijos, rinkimų komiteto, kandidatų sąrašo, kandidato arba asmens, kurį numatoma kelti kandidatu, programos, biografijos ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, atvirukų, lipdukų), taip pat mažareikšmių daiktų (kurių kaina yra iki 5 litų), pažymėtų politinės partijos, rinkimų komiteto, kandidatų sąrašo, kandidato ar asmens, kurį numatoma kelti kandidatu, simbolika ir deklaruotų Vyriausiojoje rinkimų komisijoje jos nustatyta tvarka, skirtų politinei partijai, rinkimų komitetui, kandidatų sąrašui, kandidatui ar asmeniui, kurį numatoma kelti kandidatu, propaguoti, gaminimas arba neatlygintinas platinimas", parengė mažareikšmių daiktų deklaravimo tvarkos aprašą.

   Analogiška nuostata yra Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatyme (8 straipsnio 2 dalis).

   Pagrindinė mažareikšmių daiktų funkcija – propaguoti politinę partiją, visuomeninį rinkimų komitetą, kandidatų sąrašą, asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu arba kuris numato išsikelti pats.

   Kokie pagrindiniai reikalavimai keliami svarstytame projekte? Propagavimui skirti daiktai privalo būti pažymėti politinės partijos, visuomeninio rinkimų komiteto, kandidatų sąrašo ar asmens, kurį numatyta kelti kandidatu ar kuris keliasi pats, simbolika. Platintojo simbolika negali būti neetiška, klaidinanti, įžeidžianti.

   Propagavimui skirtais mažareikšmiais daiktais negali būti alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, ginklai, šaudmenys, vaistai, maisto papildai ir kiti daiktai, kurių platinimas be licencijų yra draudžiamas. Jais taip pat negali būti ir žetonai, kuponai, vertybiniai popieriai, bilietai į koncertus ar kitus renginius, loterijų bilietai, talonai, suteikiantys kokių nors turtinių teisių.