Seime vyks savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkų ir narių pasitarimas

2014-02-28

2014 m. kovo 3 d. (pirmadienį) 11 val. Vyriausioji rinkimų komisija rengia savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkų ir narių, kuriuos pasiūlė administracijų direktoriai, pasitarimą.

2014 m. vasario 22 d. Vyriausioji rinkimų komisija sudarė savivaldybių rinkimų komisijas ir patvirtino pirmininkus.

2014 m. kovo 3 d. (pirmadienį) 11 val. pasitarime gali dalyvauti ir daugiau savivaldybės rinkimų komisijos narių. Apie jų dalyvavimą reikia pranešti iš anksto, kad laiku būtų užsakyti leidimai į Seimo rūmus.

Pasitarimas vyks Lietuvos Respublikos Seimo III rūmuose, Konferencijų salėje. Registracija nuo 10.00 iki 10.45 val.

11 val. savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkai duos rašytinį pasižadėjimą.

Pasitarimo tema – „Einamieji savivaldybių rinkimų komisijų darbai". Bus pristatoma Rinkimų organizatoriaus knyga, aptariamos Rinkimų įstatymų naujovės, kompiuterinių programų naudojimas rinkimuose, politinės reklamos stebėsena ir mažareikšmių daiktų deklaravimas bei kiti aktualūs klausimai.

Po pasitarimo bus išduodami įstatymų rinkiniai, Rinkimų organizatoriaus knygos, savivaldybės rinkimų komisijos antspaudas, rašytinių pasižadėjimų blankai, popierius pažymėjimams ir kita.

Mokymų savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkams programa (PDF)