Patvirtintos Išorinės politinės reklamos skleidimo taisyklės ir Rekomendacijos dėl politinės reklamos

2014-02-18

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 45 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 51 straipsnio 4 dalimi VRK 2014 m. vasario 12 d. posėdyje sprendimu Nr. Sp-27 patvirtino Išorinės politinės reklamos skleidimo taisykles.  

Tos pačios dienos VRK posėdyje sprendimu Nr. Sp-28 patvirtintos Rekomendacijos dėl politinės reklamos, skirtos dabar vykstančioms politinėms kampanijoms: Respublikos Prezidento rinkimų ir rinkimų į Europos Parlamentą. Rekomendacijos tvirtinamos siekiant garantuoti vienodą rinkimų ir Referendumo įstatymų taikymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jas rengiant atsižvelgiama į įstatymų, reglamentuojančių politinės reklamos skleidimą, pasikeitimus ir apibendrinami atsakymai į gaunamus paklausimus. Pirmą kartą Rekomendacijos dėl reklamos buvo patvirtintos 2008 metais.