Pretendentus remia įvairaus amžiaus rinkėjai

2014-03-25

Teise paremti pretendentą elektroninėje erdvėje pasinaudojo per 45 tūkst. rinkėjų.

Kovo 27-oji  - paskutinė pretendentų  rėmimo diena, bet tų pretendentų, kurie parašų rinkimo lapus Vyriausiajai rinkimų komisijai pristatys anksčiau, parėmimas internete bus nutraukiamas.  Daugiausia elektroniniu būdu remia piliečiai, kurių amžius yra nuo 18 iki 39 metų. Nemažai remiančiųjų - vyresni piliečiai, kurių amžius 70 ir daugiau  metų, vyriausiajam rėmėjui – 99 metai. 

Pretendentų į kandidatus rėmėjai pagal amžiaus grupes (galutinė)