Politinių partijų narių skaičius

2014-03-12

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, vadovaudamasi Politinių partijų įstatymo 8 straipsnio 8 dalimi, patikrinusi elektroniniu būdu per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą pateiktus ir pasirašytus politinių partijų narių sąrašus, pranešė Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK), kad 29 partijos atitinka Politinių partijų įstatymo reikalavimus.

Tai – Darbo partija, Demokratinė darbo ir vienybės partija, politinė partija „Drąsos kelias", Emigrantų partija, Kovotojų už Lietuvą sąjunga, Liberalų ir centro sąjunga, Lietuvos centro partija, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Lietuvos lenkų rinkimų akcija, Lietuvos liaudies partija, Lietuvos pensininkų partija, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Lietuvos rusų sąjunga, Lietuvos socialdemokratų partija, Lietuvos socialdemokratų sąjunga, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos žaliųjų partija, Lietuvos žmonių partija, partija „Jaunoji Lietuva", partija „Tvarka ir teisingumas", politinė partija „Lietuvos sąrašas", politinė partija „Sąjunga Taip", politinė partija „Rusų aljansas", Respublikonų partija, Socialistinis liaudies frontas, Tautininkų sąjunga, Tautos vienybės sąjunga, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, Žemaičių partija.

Šioms politinėms partijoms priklauso 112 218 narių. Vadovaujantis Politinių partijų įstatymu,  visos politinės partijos kiekvienais metais iki kovo 1 d. ir iki spalio 1 d. privalo pateikti savo partijos narių sąrašus Teisingumo ministerijai.

Partijų narių sąrašų Teisingumo ministerijai iki šiol nepateikė 10 partijų: Lietuvos humanistų partija, Lietuvos žalioji partija, Tautos pažangos partija,  Lietuvos socialinio teisingumo sąjunga, Lietuvos reformų partija, Respublikonų lyga, Tautinė partija „Lietuvos kelias", Smulkaus ir vidutinio verslo partija, politinė partija „Profesinių sąjungų centras" ir Žemaitijos partija.

Likviduojamų statusą turi 4 politinės partijos. Tai – Lietuvos nacionaldemokratų partija, Lietuvos politinių kalinių partija, Lietuvos ūkio partija, nepartinių judėjimas „Rinkimai 96".

Jei partija savo narių sąrašo nepateikia ar pagal pateiktą sąrašą nustatyta, kad jame yra mažiau nei 1000 narių, ji negali dalyvauti šių metų pavasarį vyksiančiuose Europos Parlamento rinkimuose bei pretenduoti į iš valstybės biudžeto skiriamus asignavimus.

Su politinių partijų sąrašu ir partijų narių skaičiumi išsamiau galima susipažinti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.