Partijos teikia finansinių ataskaitų rinkinius

2014-03-17

Iki 2014 m. kovo 17 d. 16 val. 2013 metų Finansinių ataskaitų rinkinius pateikė 22 politinės partijos. Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkiniai skelbiami VRK svetainėje adresu: http://www.vrk.lt/2013-far.

Politinės partijos kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, VRK pateikia patvirtintą praėjusių kalendorinių metų politinės partijos finansinių ataskaitų rinkinį (balansą, veiklos rezultatų ataskaitą bei aiškinamąjį raštą) ir valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitą. Taip pat privaloma pateikti auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, jeigu politinė partija per kalendorinius metus gavo didesnę kaip 200 VMDU dydžio pajamų sumą (2013 metais tai sudarė 446 400 Lt).

Iki 2014 m. kovo 17 d. 16 val. 2013 metų Finansinių ataskaitų rinkinius pateikė 22 politinės partijos. Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkiniai skelbiami VRK svetainėje adresu: http://www.vrk.lt/2013-far.

 

Vyriausioji rinkimų komisija

Tel. (8 5) 239 69 86

Faksas (8 5) 239 69 60