Mokymai savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkams

2014-03-03

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) Seime surengė mokymus savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkams ir nariams, kuriuos pasiūlė administracijų direktoriai.

Juose dalyvavo 106 komisijų atstovai iš įvairių šalies rajonų ir miestų. Rašytinius pasižadėjimus davė 57 savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkai. Nuo šiol jie pradėjo vykdyti komisijų pirmininkų pareigas.

Seminare buvo aptartos Rinkimų įstatymų naujovės, apylinkių rinkimų komisijų sudarymas, pristatyta specialiai šiems rinkimams išleista Rinkimų organizatoriaus knyga, kompiuterinių programų naudojimas rinkimuose, politinės reklamos stebėsena ir mažareikšmių daiktų deklaravimas bei aptarti kiti aktualūs klausimai.