Lietuvoje reziduojančių ES šalių ambasadorių susitikimas dėl rinkimų į Europos Parlamentą

2014-03-14

Seimo Konstitucijos salėje Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) surengė Lietuvoje reziduojančių Europos Sąjungos šalių ambasadorių pasitarimą dėl rinkimų į Europos Parlamentą organizavimo. Jame dalyvavo Airijos, Austrijos, Čekijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rumunijos, Suomijos, Švedijos, Vengrijos, Vokietijos atstovai.

Pasitarimo metu buvo aptartos ES šalių piliečių balsavimo galimybės ir teisės rinkti Europos Parlamento narius Lietuvoje.

Gyvenančiu Lietuvos Respublikoje laikomas Lietuvos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kuris deklaravo gyvenamąją vietą ir kurio duomenys apie gyvenamąją vietą  įrašyti Lietuvos Respublikos gyventojų registre (LRGR), iki rinkimų dienos likus 65 dienoms. Šiais metais tai bus kovo 21-oji.

Remiantis VRK gautais duomenimis iš Lietuvos Respublikos Gyventojų registro tarnybos prie VRM į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą yra įrašyti duomenys 3993 kitų ES valstybių narių piliečiai, galintys balsuoti 2014 m. gegužės 25 d. vyksiančiuose  rinkimuose į Europos Parlamentą. 

Laiškus su rinkėjo registracijos formomis VRK  išsiuntė adresais, kuriais ES valstybių piliečiai  deklaravo savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Šias deklaracijas užpildė ir iki šiol  (2014 m. kovo 13 d.) pareiškė norą rinkti Europos Parlamentą nuo Lietuvos Respublikos 67 kitų ES valstybių piliečiai. Jie  įtraukti į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašus, o šalių, kurių piliečiai jie yra, rinkimų organizatoriams bus išsiųsti prašymai išbraukti juos iš tos šalies rinkėjų sąrašų.

Renkant Europos Sąjungos Parlamentą, dvigubas balsavimas yra draudžiamas. Galima balsuoti tik toje Europos Sąjungos valstybėje, kurioje gyvenama arba toje, kurios kilmės pilietybės narys yra asmuo, bet būtina pasirinkti ir balsuoti tik už vienos valstybės Parlamento narius.

Statistika apie kitų ES valstybių narių piliečių, gyvenančių Lietuvoje, dalyvavimą rinkimuose į Europos Parlamentą.