Gautas prašymas įregistruoti referendumo iniciatyvinę grupę

2014-03-25

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) gavo piliečių prašymą, remiantis Lietuvos Respublikos Referendumo įstatymo 6, 9 ir 10 straipsniais, įregistruoti Lietuvos Respublikos piliečių referendumo iniciatyvinę grupę privalomajam referendumui dėl lito išsaugojimo rengti.

Lietuvos Respublikos piliečių  referendumo iniciatyvinės grupės privalomajam referendumui siūlomas priimti šis galutinis sprendimo tekstas:  

„LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 125 STRAIPSNIO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO  AKTO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE" pakeitimo projektas:

1 straipsnis. 125 straipsnio pakeitimas

  1. „Lietuvos Respublikos nacionalinis piniginis vienetas – litas. Pinigų emisijos teisę turi tik Lietuvos bankas".
  2. Papildyti 125 straipsnį trečiąją dalimi ir ją išdėstyti taip:

„Sprendimas pakeisti nacionalinį piniginį vienetą kitais pinigais gali būti priimtas tik privalomuoju referendumu. Tarptautinės sutartys gali numatyti atsiskaitymus ir kitais piniginiais vienetais".

  1. 125 straipsnio antrąją dalį laikyti ketvirtąja dalimi.

2 straipsnis. Konstitucinio Akto dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje pakeitimas

      Konstitucinio Akto 1 straipsnį papildyti žodžiais „tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai" ir jį išdėstyti taip:

       „Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybe nare, dalijasi ar patiki Europos Sąjunga, numatytose srityse tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ir tiek, kad kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bendrai vykdytų narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip pat naudotųsi narystės teisėmis".

Prašymą  įregistruoti iniciatyvinę grupę referendumui rengti pasirašė 23 piliečiai: Romualdas Ozolas, Julius Panka, Gintaras Songaila, Vaidotas Jakubonis, Rima Laimikienė, Gintaras Jonas Aleknavičius, Vilma Čekutienė ir kiti.

VRK posėdis dėl piliečių iniciatyvinės grupės įregistravimo numatytas balandžio 7 dieną (pirmadienį) 17 valandą.