VRK remia jaunimo iniciatyvą „Žinau, ką renku"

2014-04-16

Vyriausioji rinkimų komisija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su jaunimo iniciatyva „Žinau, ką renku". Tai Lietuvos jaunimo, kuriam rūpi skaidri politika ir politiškai raštingo rinkėjo pasirinkimas, projektas.

VRK remia jaunimo iniciatyvą „Žinau, ką renku

Vyriausioji rinkimų komisija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su jaunimo iniciatyva „Žinau, ką renku".  Tai Lietuvos jaunimo, kuriam rūpi skaidri politika ir politiškai raštingo rinkėjo pasirinkimas, projektas.

Artimiausiomis dienomis pradės veikti virtuali politikos stebėsenos platforma www.zinaukarenku.lt, skirta 2014 metų Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimams. Veiks atvira virtuali prieiga rinkėjams bendrauti su politikais, viešai užduoti klausimus  kandidatams. Kiekvienas  virtualioje platformoje užsiregistravęs asmuo galės susipažinti su partijų ir kandidatų rinkiminėmis programomis, stebės politikų aktyvumą, galės dalyvauti diskusijų forumuose su specialistais.

Ši iniciatyva aktyviai prisidės prie rinkimų viešinimo, bus išleisti plakatai ir informaciniai leidiniai, kurie informuos visuomenę ir skatins dalyvauti 2014 metų Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose.

Prezidento rinkimai įvyks gegužės 11 d. pakartotinis balsavimas,  jeigu jo prireiks  -  gegužės 25 d. - kartu su rinkimais į Europos Parlamentą.