Kada užsidaro balsavimo patalpos 2014 m. Europos Parlamento rinkimuose

2014-04-17

Valstybės narės negali oficialiai paskelbti savo balsų skaičiavimo rezultatų, kol vyksta balsavimas bent vienoje valstybėje narėje. Šiais metais vėliausiai užsidarys Italijos balsavimo patalpos. Lietuvoje tuo metu bus 24 val.

Kada užsidaro balsavimo patalpos 2014 m. Europos Parlamento  rinkimuose

Remiantis 1976 m. Aktu dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų ir tiesiogine visuotine rinkimų teise, rinkimai į Europos Parlamentą vyksta kiekvienos valstybės narės nustatytą dieną ir laiku. Visose valstybėse narėse ši data nustatoma  tą pačią savaitę  nuo ketvirtadienio ryto iki sekmadienio. Šiuose rinkimuose – nuo gegužės 22 iki 25 dienos.

Valstybės narės negali oficialiai paskelbti savo balsų skaičiavimo rezultatų, kol vyksta balsavimas bent vienoje valstybėje narėje. Šiais metais vėliausiai užsidarys Italijos balsavimo patalpos. Lietuvoje tuo metu bus 23 valandos.

Nuostata, neskelbti rezultatų kol nesibaigs balsavimas visoje Europos Sąjungoje, numatyta nuo 1976 m. Akte dėl rinkimų į Europos Parlamentą ir galioja iki šiol.

Rinkimai Europos Sąjungoje:

 Valstybė narė

Rinkimų data

Balsavimo patalpos užsidaro
(vietos laikos)

Airija

Gegužės 23d.

22.00

Austrija

Gegužės 25d.

17.00

Belgija

Gegužės 25d.

16.00

Bulgarija

Gegužės 25d.

19.00

Čekija

Gegužės 23 ir 24d.

14.00 (24d.)

Danija

Gegužės 25d.

20.00

Estija

Gegužės 25d.

20.00

Graikija

Gegužės 25d.

19.00

Ispanija

Gegužės 25d.

20.00 (žemyne)/21.00 (Kanarų salose)

Italija

Gegužės 25d.

23.00

Jungtinė Karalystė

Gegužės 22d.

22.00

Kipras

Gegužės 25d.

18.00

Kroatija

Gegužės 25d.

19.00

Latvija

Gegužės 24d.

20.00

Lenkija

Gegužės 25d.

21.00

Lietuva

Gegužės 25d.

20.00

Liuksemburgas

Gegužės 25d.

14.00

Malta

Gegužės 24d.

 

Nyderlandai

Gegužės 22d.

21.00

Portugalija

Gegužės 25d.

19.00

Prancūzija

Gegužės 25d.

22.00

Rumunija

Gegužės 25d.

21.00

Slovakija

Gegužės 24d.

22.00

Slovėnija

Gegužės 25d.

19.00

Suomija

Gegužės 25d.

20.00

Švedija

Gegužės 25d.

21.00

Vengrija

Gegužės 25d.

19.00

Vokietija

Gegužės 25d.

18.00

 

Ilgiausiai balsavimo rezultatų teks laukti valstybėse, kuriose balsuojama ketvirtadienį – net keletą dienų.  Tai - Nyderlandai ir Jungtinė Karalystė. 

Lietuvoje rinkimų apylinkės užsidaro 20 valandą.  Rezultatus bus galima skelbti tik nuo 24 valandos.