Ar galima rinkimų dieną balsuoti kitoje rinkimų apylinkėje?

2014-05-07

Pakeitus gyvenamąją vietą ir pasirūpinus pažyma apie naujai deklaruotą gyvenamąją vietą, galima balsuoti iki 18 val. naujoje rinkimų apylinkėje. Tuo atveju rinkimų komisijos keičiasi informacija, kad būtų išvengta dvigubo balsavimo.

Kiekvienas rinkėjas turi po vieną balsą, todėl gali būti įrašytas tik į vienos rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą.

Jeigu rinkėjas balsuoja iki rinkimų dienos, rinkėjo užpildytas biuletenis keliauja į tą rinkimų apylinkę, į kurios rinkėjų sąrašą yra įrašytas šis rinkėjas. Kad biuletenis nepasiklystų, prie vidinio voko, į kurį įdedamas biuletenis, pridedama rinkėjo kortelė ( joje nurodyta rinkėjo apylinkė ir jos adresas) ir vidinis vokas su kortele įdedamas į išorinį voką. Ant išorinio voko iš rinkėjo kortelės užrašoma rinkėjo rinkimų apylinkė ir jos adresas. Rinkėjo balsas suskaičiuojamas po to, kai patikslinamas ar rinkėjas nebalsavo rinkimų dieną, kad iš šio rinkėjo gautas vienintelis vokas apylinkės rinkimų komisijai.

Balsuoti iš anksto gali bet kuris rinkėjas – jam reikia atvykti į savivaldybės administracijos pastatą trečiadienį ar ketvirtadienį (gegužės 7-8 d.d.) nuo 8 iki 20 valandos. Su savimi reikia turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę. Pageidautina, bet nebūtina, turėti rinkėjo kortelę. Savivaldybės rinkimų komisija gali šią kortelę  atspausdinti iš naujo.

Vokais iš anksto balsuoja rinkėjai namuose, specialiuose paštuose, ligoninėse, globos ir rūpybos įstaigose, kalėjime, karinėse misijose.

Rinkimų dieną rinkėjai iki šiol privalėjo atvykti į savo rinkimų apylinkę ir joje pareikšti savo valią. Pakeitus gyvenamąją vietą ir pasirūpinus pažyma apie naujai deklaruotą gyvenamąją vietą, galima balsuoti iki 18 val. naujoje rinkimų apylinkėje. Tuo atveju rinkimų komisijos keičiasi informacija, kad būtų išvengta dvigubo balsavimo.

Nuo šių rinkimų, kompiuterizavus rinkimų apylinkes, galima rinkimų dieną atvykti ir balsuoti kitoje rinkimų apylinkėje. Šiuo atveju rinkimų apylinkės kompiuterinio ryšio priemonėmis apsikeičia informacija – prie rinkėjo pavardės toje rinkimų apylinkėje, į kurios sąrašą jis įrašytas, daroma atitinkama žyma.  Tai reikalauja nemažai laiko. Mes siūlome vykti balsuoti į svetimą rinkimų apylinkę tik esant būtinybei ir niekaip negalint balsuoti savoje rinkimų apylinkėje arba balsuoti iš anksto. O jeigu susiruošėte balsuoti kitoje rinkimų apylinkėje, vykite į ją anksti ryte arba po 15 valandos, kai rinkimų apylinkėse yra sumažėjęs rinkėjų srautas.