Lietuva ir kitos Europos šalys renka Europos Parlamentą

2014-05-15

2014 m. gegužės mėn. 22–25 d. d. dvidešimt aštuoniose Europos Sąjungos (ES) šalyse bus renkamas 751 Europos Parlamento narys. Išrinktieji rinkėjų interesams atstovaus penkerius metus.

Lietuva ir kitos Europos šalys renka Europos Parlamentą

  
Kiekvienoje valstybėje narėje galioja savi rinkimų įstatymai ir kiekviena iš valstybių nusprendžia, kurią dieną per keturių dienų laikotarpį – 2014 m. gegužės 22–25 d. – jos piliečiai eis balsuoti.

Lietuvos rinkėjai 11 Europos Parlamento narių rinks gegužės 25 d. nuo 7 iki 20 valandos. Valstybės narės negali oficialiai paskelbti savo balsų skaičiavimo rezultatų, kol vyksta balsavimas bent vienoje valstybėje narėje. Šiais metais vėliausiai užsidarys Italijos balsavimo patalpos. Lietuvoje tuo metu bus 24 valandos.

Pagal Europos Sąjungos direktyvą (93/109/EB) ir Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymą, ES valstybių narių pilietis, gyvenantis Lietuvoje, turi teisę pasirinkti, kurioje valstybėje balsuos –  Lietuvoje ar valstybėje, kurios pilietis jis yra.

267 ES valstybių narių piliečiai, gyvenantys Lietuvoje, pareiškė norą balsuoti Lietuvoje už Lietuvos kandidatus į Europos Parlamentą.

3595 Lietuvos piliečiai balsuos užsienyje už  kitų ES valstybių narių kandidatus į Europos Parlamentą: Ispanijoje –1839, Vokietijoje – 728, Švedijoje – 459, Estijoje –286, Latvijoje – 123, Belgijoje – 65, Suomijoje – 56, Graikijoje – 21, Kipre – 8, Lenkijoje – 6, Slovėnijoje – 2. Mūsų šalies piliečiai rinks tų valstybių atstovus į Europos Parlamentą.

Renkant ES Parlamentą dvigubas balsavimas yra draudžiamas. Bendrijos rinkėjai savo teisę balsuoti įgyvendina arba gyvenamosios vietos valstybėje narėje, arba pilietybės kilmės valstybėje narėje. Joks asmuo per tuos pačius rinkimus negali balsuoti daugiau kaip vieną kartą. Bendrijos rinkėjų, pateikusių deklaracijas balsuoti už Lietuvos kandidatus į Europos Parlamentą sąrašai yra siunčiami jų pilietybės kilmės valstybėms, prašant juos išbraukti iš tos šalies rinkėjų sąrašų.