Išankstiniai balsavimo užsienyje rezultatai

2014-05-15

Išankstiniais duomenimis balsavime užsienyje 2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimuose dalyvavo 11636 Lietuvos Respublikos rinkėjai.

Išankstiniai balsavimo užsienyje rezultatai

Į užsienyje balsuojančių rinkėjų sąrašus įsirašė 15 744 rinkėjai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo nuostatomis, kitose valstybėse esantys Lietuvos Respublikos piliečiai įrašomi į Vilniaus miesto savivaldybės rinkėjų sąrašą. Balsavimo užsienyje rezultatus galite rasti čia http://www.2013.vrk.lt/2014_prezidento_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/atstovybesaktyvumasdesc1turas.html

Išankstiniais duomenimis balsavime užsienyje 2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimuose dalyvavo 11 636 Lietuvos Respublikos rinkėjai.

Daugiausia rinkėjų balsavo ambasadoje Jungtinėje Karalystėje (2779), ambasadoje Airijoje (963), ambasadoje Belgijos Karalystėje (849), Ambasadoje Norvegijos Karalystėje (712), generaliniame konsulate Čikagoje (646), ambasadoje Danijos Karalystėje (632) ir  ambasadoje Vokietijos Federacinėje Respublikoje (609).

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos (atstovybės) dar nėra gavusios rinkimų dokumentų iš maždaug 3 tūkst.  paštu balsavusių rinkėjų. Vadovaujantis Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) nustatyta tvarka, paštu užsienyje balsavusių rinkėjų balsai įskaičiuojami, jeigu rinkimų dokumentai yra išsiųsti į atstovybes ne vėliau kaip rinkimų dieną (t. y. gegužės 11 d. ) ir gauti ne vėliau kaip gegužės 16 d. Taigi balsavimo užsienyje Respublikos Prezidento rinkimuose rezultatai bei dalyvavusių rinkėjų skaičius dar nėra galutiniai.

2009 m. Respublikos Prezidento rinkimuose dalyvavo  15 241, o 2012 m. spalio 14 d. Seimo rinkimuose dalyvavo 13 061 rinkėjas.

Balsavimą 2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimuose ir 2014 m. gegužės 25 d. rinkimuose į Europos Parlamentą užsienyje vykdo 50 Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų. Taip pat  įsteigti du balsavimo punktai: Pasaulio lietuvių centre Lemonte ir Lietuvos Respublikos garbės generaliniame konsulate  Toronte. Šiuose punktuose balsavusių rinkėjų balsai priskiriami prie atitinkamai Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Čikagoje ir Lietuvos Respublikos ambasadoje Kanadoje balsavusių rinkėjų balsų.

Balsavimas atstovybėse 2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimuose vyko sklandžiai. Pirmą kartą visos atstovybės naudojo el. rinkimų programas skirtas dirbti su elektroniniais rinkėjų sąrašais, įrašyti rinkėjus į atstovybių rinkėjų sąrašus, taikyti dvigubo balsavimo prevencijos priemones, įvesti ir perduoti balsavimo rezultatus. 

Rinkėjai, gyvenantys Azijos valstybėse (Singapūre, Pietų Korėjoje, Indonezijoje ir kt.)skundėsi dėl to, kad atstovybių siųsti rinkimų dokumentai paštu jų nepasiekė laiku ir rinkėjai negalėjo balsuoti. Taip atsitiko dėl to, jog kai kurių užsienio valstybių pašto tarnybos dirba prastai ir rinkėjams laiku nepristatė išsiųstų rinkimų dokumentų. 

Nuo gegužės 13 d. atstovybėse jau prasidėjo balsavimas 2014 m. gegužės 25 d. pakartotiniame balsavime Respublikos Prezidento rinkimuose ir rinkimuose į Europos Parlamentą.

Užsienyje gyvenantys rinkėjai, kurie dar nebalsavo Respublikos Prezidento rinkimuose gegužės 11 d.,  gali registruotis  2014 m. gegužės 25 d. vyksiančiame pakartotiniame balsavime Respublikos Prezidento rinkimuose ir  rinkimuose į Europos Parlamentą. Rinkėjai turi registruotis rinkėjų, balsuojančių užsienyje, elektroninėje registracijos sistemoje http://www.vrk.lt/e-registracija

Rinkėjams, kurie registravosi balsavimui atstovybėse 2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimuose, iš naujo registruotis nereikia.

Rinkėjai, balsuojantys užsienyje, gali pasirinkti balsavimo būdą: balsuoti paštu (t. y. nurodytu gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresu gauti rinkimų biuletenius iš atstovybės) arba asmeniškai atvykti į atstovybes nustatytomis balsavimo dienomis.

Rinkėjų, pageidaujančių balsuoti paštu 2014 m. gegužės 25 d. vyksiančiame pakartotiniame balsavime Respublikos Prezidento rinkimuose ir  rinkimuose į Europos Parlamentą, registracija kai kuriose atstovybėse jau baigėsi. Registruotis balsavimui paštu dar gali rinkėjai gyvenantys JAV, Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Airijoje, Vokietijoje, Danijoje, Nyderlanduose ir kitose valstybėse.

Rinkėjų, balsuojančių atstovybių patalpose, registracija Vyriausiosios rinkimų komisijos elektroninėje registracijos sistemoje vyks iki rinkimų dienos, t. y. gegužės 25 d.