Susipažinti su pretenduojančiais tapti tarybos nariais ir merais bei paremti juos jau galima VRK interneto svetainėje

2014-12-18

Šiandien Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) interneto svetainėje www.vrk.lt startavo du nauji puslapiai, skirti 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimams.

Susipažinti su pretenduojančiais tapti tarybos nariais ir merais bei paremti juos jau galima VRK interneto svetainėje

Puslapyje http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/index.html pristatomi pretendentai į kandidatus į savivaldybės tarybos narius ir merus, o puslapyje http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Paremimas/index.html rinkėjams sudaryta galimybė internetu savo parašu paremti jiems tinkantį tokį pretendentą.

Pirmajame puslapyje rinkėjai ras visas 60 Lietuvos savivaldybių, o pasirinkę juos dominančią – savivaldybės kontaktinius duomenis (adresą, telefono ir fakso numerius, el. p. adresą). Pateikiamos toje savivaldybėje esančios rinkimų apylinkės (jų adresai, užregistruotų rinkėjų skaičius), partijų atstovų rinkimams pavardės, rinkimų stebėtojai, savivaldybės rinkimų komisija (pavardės, pareigos, kam atstovauja, pirmininko telefono numeris).

Čia publikuojami jau iškeltų kandidatų į merus duomenys (nuotrauka, užpildyta anketa, biografija, išrašas iš turto ir pajamų deklaracijos, viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracija, kas iškėlė). Beje, prie biografijų, kurias kandidatai patys įkėlė, yra pastaba „Kalba neredaguota" – vėliau, kalbą pataisius, minėtasis užrašas bus pašalintas.

Deja, iškeltų kandidatų ir jų sąrašų dar nėra daug. Tikimasi, kad tokių sąrašų bus apie 500.

Antrajame puslapyje rinkėjai turi galimybę internete paremti jam patikusį kandidatą ar jų sąrašą. Nurodomas savivaldybės pavadinimas ir numeris, jos teritorijoje gyvenančių rinkėjų skaičius, renkamų savivaldybės tarybos narių skaičius bei reikalingų surinkti parašų skaičius.

Pasirinkus konkrečią savivaldybę, matyti jos kontaktiniai duomenys, čia vėl pateikiama informacija apie apylinkes, partijų atstovus rinkimams toje savivaldybėje, rinkimų stebėtojus, savivaldybių rinkimų komisiją, pretendentus į kandidatus, sąrašus. Tačiau, svarbiausia, šiame puslapyje rinkėjas galės paremti kandidatą, kuriam atiduoda pirmenybė. Norintys paremti elektroniniu būdu, turės aktyvinti tokią nuorodą, per elektroninius valdžios vartus patvirtinti savo tapatybę (per savo banką, panaudodamas elektroninį parašą arba asmens tapatybės kortelę) ir, sekdamas nurodymus, paremti pasirinktą kandidatą.

Abu naujieji puslapiai skirti artėjantiems savivaldos rinkimams ir glaudžiai tarpusavyje susiję – pasirinkus vieną (susipažinti su kandidatu), labai paprastai pereinama į kitą (paremti kandidatą ar jų sąrašą).

Panašūs puslapiai rengiami ir pradeda veikti prieš kiekvienus rinkimus. Aprašytieji puslapiai pradėjo veikti likus iki rinkimų daugiau kaip 70 dienų, o ne, kaip paprastai, prieš 30 dienų.