Į savivaldos rinkimų kovas stos dar trys partijos

2014-12-19

Dalyvauti 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) užregistravo dar tris politines partijas – Lietuvos lenkų rinkimų akciją, Rusų aljansą bei Lietuvos centro partiją, kurios kels atitinkamai 11, septynis ir tris kandidatų sąrašus.

Į savivaldos rinkimų kovas stos dar trys partijos

Gruodžio 17 d. VRK posėdyje jos buvo užregistruotos dalyvauti savivaldybių tarybų rinkimuose. Taip pat sąrašas iš 29-ių savivaldybių, kuriose savo kandidatus ketina kelti Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai), papildytas dar dviem – Kretingos ir Radviliškio savivaldybėmis.

Savarankiškais politinės kampanijos dalyviais VRK užsiregistravo, o tai galima buvo padaryti iki gruodžio 6 d., 24 politinės partijos, taip pat 58 visuomeniniai rinkimų komitetai. Nuo gruodžio 6 d. partijos VRK pradėjo teikti pareiškinius dokumentus – sąrašus savivaldybių, kuriose bus keliami kandidatų sąrašai (nariai ir/ar merai); sumokėto rinkimų užstato patvirtinimo ir kitus dokumentus. Iki šiol pareiškinius dokumentus VRK pateikė 20 partijų. To nepadariusios keturios partijos ar dokumentus pateikusios, bet norinčios juos papildyti, tai galės dar padaryti iki gruodžio 29 d. Tądien baigsis įstatymu numatytas terminas teikti pareiškinius dokumentus VRK. Savivaldybių rinkimų komisijoms kandidatų sąrašai ir kandidatų pareiškiniai dokumentai turės būti pateikti vėliausiai iki 2015 m. sausio 15 d.

Tikimasi, kad partijos ir rinkimų komitetai savivaldybių rinkimų komisijoms iš viso pateiks apie pusę tūkstančio kandidatų sąrašų, į kuriuos bus įrašyta apie 14–15 tūkst. kandidatų, pareiškinius dokumentus. Taip pat laukiama, kad bus pateikti pareiškiniai dokumentai užregistruoti apie 500 kandidatų į merus. Iki sausio 20 d. turės būti pateikti pretendentų į kandidatus iškėlimą palaikančių rinkėjų parašai, kuriuos patikrinus kandidatai bus registruojami dalyvauti rinkimuose. Planuojama, kad kandidatų sąrašų rinkimų numeriai paaiškės sausio 26 ar 27 d., kai bus traukiami burtai. O kandidatus ir kandidatų sąrašus VRK paskelbs sausio 30 d.

Gruodžio 17 dienos VRK posėdyje buvo aptarti ir kiti kitąmet vyksiančių savivaldos rinkimų klausimai.

VRK pakeitė bei papildė Jonavos, Kaišiadorių, Pasvalio ir Trakų rajonų, Kazlų Rūdos, Neringos ir Rietavo, Klaipėdos ir Vilniaus miestų savivaldybių rinkimų komisijų sudėtis.

Vadovaudamasi Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu, VRK savo sprendimu patvirtino, kad gruodžio 9 d. prieš terminą nutrūkus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narės Ingridos Venciuvienės įgaliojimams, o pirmuoju tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše esančiam Dariui Karčmarinui atsisakius užimti pareigas, mandatas pripažįstamas Darbo partijos atstovui Albertui Starkui.

VRK posėdyje taip pat buvo patvirtintos savivaldybių rinkimų komisijų finansinės atskaitomybės formos ir nustatyti didžiausi politinės kampanijos išlaidų konkrečiose rinkimų apygardose dydžiai. Bet šie išlaidų limitai būtų taikomi tik toms politinėms kampanijoms, kurios prasidėtų po 2015 m. sausio 1 d., o rinkimų į Seimą politinei kampanijai Žirmūnų rinkimų apygardoje ir savivaldybių tarybų rinkimuose lieka galioti anksčiau nustatyti išlaidų limitai, pagal nuolatinį kursą perskaičiuoti į eurus. Patenkinus UAB „Lietuvos rytas" prašymą, buvo pakeistos politinės reklamos įkainių taikymo sąlygos, sumas litais šiose sąlygose nurodant eurais. Visų politinės reklamos skleidėjų, tarp jų ir minėtos bendrovės, litais nurodyti įkainiai po Naujųjų metų bus nurodomi pagal nuolatinį kursą eurais.