Druskininkų valdžios, partijų ir laikraščių ginčas persikėlė į VRK

2014-12-18

Šiandien Vyriausiojoje rinkimų komisijoje (VRK) aiškintasi situacija, susidariusi Druskininkų savivaldybėje.

Druskininkų valdžios, partijų ir laikraščių ginčas persikėlė į VRK

Per tris mėnesius, nuo rugsėjo iki gruodžio pradžios, iš Druskininkų gauta 13 skundų dėl publikacijų, kurių dauguma buvo paskelbtos trijose vietos periodiniuose leidiniuose – „Druskonyje", „Druskininkų naujienose" bei „Mano Druskininkuose". Skirtingų partijų atstovai ir jiems atstovaujantys laikraščiai kaltina vieni kitus paslėpta politine reklama.

Iš gautų skundų keturi jau yra ištirti, pareiškėjams pateikti atsakymai. Viena publikacija pripažinta politine reklama, bet paskelbta prieš pat oficialią politinės kampanijos pradžią – savaitraštis įspėtas.

Gautuosius skundus, kaip ir kitus skundus dėl politinės reklamos, nagrinėja VRK sudaryta darbo grupė, kuriai vadovauja VRK pirmininko pavaduotoja Laura Matjošaitytė.

Siekiant išsiaiškinti realią padėtį, gruodžio 18 dieną VRK surengtas darbo grupės susitikimas su suinteresuotomis šalimis. Susitikime dalyvavo politinių partijų Druskininkų skyrių vadovai, periodinių leidinių redaktoriai, Druskininkų savivaldybės administracijos atstovai. VRK nariai išklausė visas puses. Susitikimo metu išsakytos nuomonės ir argumentai bus naudingi nagrinėjant skundus.