2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimai

 BALSAVIMO REZULTATAI

RINKIMŲ REZULTATAI ŽEMĖLAPYJE

1. Informacija rinkėjui  

2. Teisinis pagrindas

3. Grafikas (, )

4. Kandidatų kėlimas

4.1. Politinės kampanijos dalyvių registravimas; teikiami dokumentai
4.2. Politinės kampanijos dalyviai
4.3. Pareiškinių dokumentų sąrašas
4.4. Pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus pareiškiniai dokumentai
4.5. Asmens išsikėlimo kandidatu parėmimas (AIKIS)

5. Kandidatai į Respublikos Prezidentus

5.1. Deklaracija dėl garbingų ir sąžiningų Respublikos Prezidento rinkimų
5.2. Prezidento rinkimų agitacinės laidos

6. Elektroninės paslaugos

8. Politinė reklama  

     8.6. VRK sprendimai dėl informacijos pripažinimo politine reklama

9. Mažareikšmių daiktų deklaravimas

     9.1. Mažareikšmių daiktų deklaravimo tvarka
     9.2. Pateiktos deklaracijos

10. Savivaldybių rinkimų komisijos - nebeviešinama

 11. Rinkimų apygardos, apylinkės
     11.1. Rinkimų apygardų, apylinkių ribos
 
12. Atstovai rinkimams - nebeviešinama
 
13. Rinkimų stebėtojai - nebeviešinama
      13.1. Stebėtojo atmintinė
15. Rinkimų organizatoriams