Politinių partijų 2014 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

Informacija atnaujinta 2016-07-13

Finansinių ataskaitų rinkiniai, pagal Politinių partijų įstatymo 23 straipsnį, teikiami ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos.

*PATEIKTA 27 iš 37 partijų duomenys

Eil. Nr.

  Politinė partija

 Finansinių ataskaitų rinkinys

 Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita

Auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų / VRK sprendimas

  Balansas 

Veiklos rezultatų ataskaita 

Aiškinamasis raštas 

1

Drąsos kelias politinė partija

2015-03-17, patikslintas 2015-03-25

2015-03-17, patikslintas 2015-03-25, patikslintas 2015-03-30 2015-03-17 2015-03-16 2015-03-16

2

Darbo partija

2015-03-13

2015-03-13

2015-03-13

2015-03-13

2015-03-13

3

Demokratinė darbo ir vienybės partija

         

4

Emigrantų partija

2015-03-13, patikslintas 2015-04-15

2015-03-13, patikslintas 2015-04-15

2015-03-13

2015-03-13

 

5

Kovotojų už Lietuvą sąjunga

2015-04-24 2015-04-24 2015-04-24    

6

Lietuvos centro partija

2015-03-16 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-16  

7

Lietuvos humanistų partija

         

8

Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

2015-05-08 2015-05-08 2015-05-08 2015-05-08  

9

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

2015-03-16 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-16 2015-04-10

9.1

Politinė partija "Sąjunga Taip"

2015-04-08 2015-04-08 2015-04-08    

10

Lietuvos lenkų rinkimų akcija

2015-03-16, patikslintas 2015-03-26

2015-03-16

2015-03-16

2015-03-16

2015-03-16   

 

11

Lietuvos liaudies partija

2015-03-16

2015-03-16

2015-03-16

   
11.1 Tautinė partija Lietuvos kelias 2015-03-16 2015-03-16 2015-03-16    

12

Lietuvos pensininkų partija

2015-03-10

2015-03-10

2015-03-10

   

13

Lietuvos reformų partija

         

14

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

2015-03-16, patikslintas 2015-03-25

2015-03-16, patikslintas 2015-03-25 2015-03-16, patikslintas 2015-03-25 2015-03-16,  patikslintas 2015-03-25 2015-03-25

15

Lietuvos rusų sąjunga

2015-03-06

2015-03-06

2015-03-06  patikslintas 2015-07-23

2015-03-06 2015-08-11,     Sp-279

16

Lietuvos socialdemokratų partija

2015-03-13

2015-03-13

2015-03-13

2015-03-13

2013-03-13

17

Lietuvos socialdemokratų sąjunga

         

18

Lietuvos socialinio teisingumo sąjunga

         

19

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

2015-03-12

2015-03-12

2015-03-12

2015-03-12

2015-03-12

20

Lietuvos žalioji partija

         

21

Lietuvos žaliųjų partija

2015-03-16

2015-03-16

2015-03-16  patikslintas 2015-09-10

2015-03-16

2015-11-02, Sp-305

22

Lietuvos žmonių partija

         

23

Partija "Jaunoji Lietuva"

2015-04-10 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-10  

24

Partija Tvarka ir teisingumas

2015-03-16

2015-03-16

2015-03-16

2015-03-16

2015-03-16

25

Politinė partija "Lietuvos sąrašas"

2016-07-12 2016-07-12 2016-07-12 2016-07-12  

26

Politinė partija "Profesinių sąjungų centras"

2015-03-16   patikslintas
2015-07-09  patikslintas 2015-08-04

2015-03-16, patikslintas 2015-04-02   patikslintas  2015-07-09   patikslintas 2015-08-04   patikslintas 2015-08-06

2015-03-16 2015-08-04 2015-08-11,     Sp-280

27

Politinė partija Rusų Aljansas

2015-02-19

2015-02-19

2015-02-19

   

28

Respublikonų lyga

         

29

Respublikonų partija

2015-03-16

2015-03-16

2015-03-16

2015-03-16  

30

Smulkaus ir vidutinio verslo partija

         

31

Socialistinis liaudies Frontas

2015-06-02 2015-06-02 2015-06-02 2015-06-02  

32

Tautininkų sąjunga

2015-03-25, patikslintas 2015-03-30

2015-03-25

2015-03-25

2015-03-25

 

33

Tautos pažangos partija

2015-03-12  patikslintas 2015-09-21

2015-03-16  patikslintas 2015-09-21

2015-03-16  patikslintas 2015-09-21

2015-03-12

2015-11-02, Sp-306

34

Tautos vienybės sąjunga

2015-03-27 2015-03-27 2015-03-27    

35

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

2015-03-16

2015-03-16

2015-03-16

2015-03-16

2015-03-16

36

Žemaičių partija

2015-07-03 2015-07-03 2015-07-03 2015-07-03  

37

Žemaitijos partija