Politinių partijų 2012 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai, pagal Politinių partijų įstatymo 23 straipsnį, teikiami ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos.

Eil. Nr.
 Politinė partija  Finansinių ataskaitų rinkinys Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita
 

Auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų / VRK sprendimas

  Balansas 
 

 Veiklos rezultatų ataskaita 
 

Aiškinamasis raštas

 1

Darbo partija

 2013-03-15

 2013-03-15

2013-03-15

2013-03-15

2013-03-15

 2

Demokratinė darbo ir vienybės partija  

2013-01-24

patvirtintas 2013-01-05

 2013-01-24

2013-01-24

patikslintas 2013-01-31

 Nepateikta. Asignavimų negauta

 2013-05-27 Nr. Sp-101

 3

"Drąsos kelias" politinė partija

 2013-03-15

patikslintas 2013-06-18

 2013-03-15

patikslintas 2013-06-18

 2013-03-15

patikslintas 2013-03-26, 2013-06-18

 2013-03-15

 2013-06-11 Nr. Sp-105

 4

Emigrantų partija

 2013-03-15

 2013-03-15

 2013-03-15

 2013-03-15

 2013-09-09 Nr. Sp-127

 5

Kovotojų už Lietuvą sąjunga

 2013-03-13

patikslintas 2013-04-02

 2013-03-13

patikslintas 2013-04-02

 2013-03-13

 Nepateikta. Asignavimų negauta

 

 6

Krikščionių partija

 2013-03-14

 2013-03-14

 2013-03-14

 2013-03-14

 

 7

Leiboristų partija

 2013-03-15

 2013-03-15

 2013-03-15

 2013-03-15

 

 8

Liberalų ir centro sąjunga

2013-03-15

 2013-03-15

2013-03-15

 2013-03-15

 2013-03-15

 9

Lietuvos centro partija

 2013-03-15

 2013-03-15

 2013-03-15

 2013-03-15

 

 10

Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

 2013-03-15

 2013-03-15

 2013-03-15

 2013-03-15

 

 11

Lietuvos lenkų rinkimų akcija

 2013-03-12

 2013-03-12

 2013-03-12

 2013-03-12

 2013-03-12

 12

Lietuvos liaudies partija

 2013-02-12

 2013-02-12

 2013-02-12

 Nepateikta. Asignavimų negauta

 

 13

Lietuvos pensininkų partija

 2013-03-13

 2013-03-13

 2013-03-13

 Nepateikta. Asignavimų negauta

 

 14

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

 2013-03-15

 2013-03-15

 2013-03-15

 2013-03-15

 patikslintas 2013-05-07

 2013-03-15

 15

Lietuvos rusų sąjunga

 2013-03-01

 2013-03-01

2013-03-01

 2013-03-01

 

 16

Lietuvos socialdemokratų partija

 2013-03-14

  2013-03-14

  2013-03-14

  2013-03-14

  2013-03-14

 17

Lietuvos socialdemokratų sąjunga

 2013-03-15

 2013-03-15

 2013-03-15

 Nepateikta. Asignavimų negauta

 

 18

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

 2013-03-15

 2013-03-15

 2013-03-15

 2013-03-15

 2013-03-15

 19

Lietuvos žaliųjų partija (buv. Politinė partija "Lietuvos žaliųjų sąjūdis")

 2013-03-05

  2013-03-05

  2013-03-05

  2013-03-05

 

 20

Lietuvos žmonių partija

 2013-03-12

 2013-03-12

  2013-03-12

 Nepateikta. Asignavimų negauta

 2013-09-30 Nr. Sp-131

 21*

Partija "Jaunoji Lietuva"

 2013-04-26

 2013-04-26

 2013-04-26

 2013-04-26

 2013-05-27 Nr. Sp-100

 22

Partija Tvarka ir teisingumas

 2013-03-14

 2013-03-14

 2013-03-14

 2013-03-14

 2013-03-14

 23* Politinė partija "Lietuvos sąrašas" 2013-07-02
patikslintas 2013-07-08
2013-07-02
patikslintas 2013-07-08
2013-07-02 Nepateikta. Asignavimų negauta

 2013-08-22 Sp-123

 24

Politinė partija Rusų Aljansas

  2013-03-04

  2013-03-04

 2013-03-04

 2013-03-04

 

 25

Politinė partija "Sąjunga Taip"

 2013-03-15

 2013-03-15

 2013-03-15
patikslintas 2013-03-19

  2013-03-19

 2013-07-09

 26

Respublikonų partija

 2013-03-15

patikslintas 2013-05-17

 2013-03-15

patikslintas 2013-05-17

 2013-03-15
patikslintas 2013-03-18
,  2013-05-17

 2013-03-15
patikslintas 2013-05-17

 

 27

Socialistinis liaudies Frontas

 2013-03-15

 2013-03-15

 2013-03-15

2013-03-15

 
 28 Tautinė partija LIETUVOS KELIAS   2013-01-25  2013-01-25

 2013-01-25

 2013-01-25  

 29

Tautos pažangos partija

 2013-03-14

2013-03-14

2013-03-14

2013-03-14

 

 30*

Tautos vienybės sąjunga

 2013-05-17

patikslintas 2013-09-12

 2013-05-17

patikslinta 2013-09-12

 2013-05-17
patikslintas 2013-07-03 (priedas - 2013-07-16), 2013-08-07, 2013-09-12, 2013-09-17
 

2013-07-03
 

 2013-09-30 Nr. Sp-130

 31

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

 2013-03-15

 2013-03-15

 2013-03-15

 2013-03-15

 2013-03-15

 32*

Žemaičių partija

 2013-04-05

 2013-04-05

 2013-04-05

patikslintas 2013-05-17

 2013-04-05

 

* - finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas pavėluotai