2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

BALSAVIMO REZULTATAI

SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ SUDĖTIS 2011-2015

1. Informacija rinkėjui 

2. Teisinis pagrindas, grafikas

3. Kandidatų kėlimas

     3.1. Politinės kampanijos dalyvių registravimas

     3.2. Pareiškiniai dokumentai

     3.3. Kandidatų sąrašai savivaldybėse (plakatai)

4. Aktualijos

5. Politinės kampanijos finansavimas

     5.1. Aukos

     5.2. Išlaidos ir jų apskaita

     5.3.  Duomenų ir dokumentų pateikimo VRK terminai

     5.4.  Politinės kampanijos dalyvių finansavimo ataskaitų suvestinės

6. Politinė reklama

     6.1. Politinės reklamos įkainių ir sąlygų deklaravimas

     6.2. Dokumentų pateikimas VRK

7. Partijos ir koalicijos

8. Kandidatai

9. Atstovai rinkimams - nebeviešinama

10. Rinkimų stebėtojai - nebeviešinama

11. Savivaldybių rinkimų komisijos - nebeviešinama

12. Rinkimų teritorijos

13. Politinės kampanijos dalyviai

14. Asmenys, neįregistruoti politinės kampanijos dalyviais

15. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos

16. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos

17. Media partneriai

 

TEISINIS PAGRINDAS, GRAFIKAS

Konstitucija

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas

LR Seimo nutarimas dėl 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų datos

Grafikas

Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas

Dokumentų rinkinio Rengiant ir vykdant 2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimus „Baltosios knygos" formos ir aktualūs tvarkų aprašai