Politinių partijų 2011 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus informacija apie 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinių patikrinimą

 

Eil. Nr.
 Politinė partija  Finansinių ataskaitų rinkinys  Priedai Auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų / VRK sprendimas
Balansas
(suvestinė)

Veiklos rezultatų ataskaita
(suvestinė)

Aiškinamasis raštas

Aukų ir aukotojų sąrašas
(visi sąrašai)

Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita
(suvestinė)
1 Darbo partija  2012-03-15  2012-03-15

 2012-03-15

patikslintas priedas 2012-03-20

2012-03-15

2012-03-15

patikslinta 2012-03-20

 2012-03-15
2 Krikščionių partija  2012-03-15  2012-03-15  2012-03-15 2012-03-15 2012-03-15  2012-05-30 Nr. Sp-63
3 Leiboristų partija  2012-03-15

2012-03-15

patikslinta 2012-06-05

2012-03-15 2012-03-15 2012-03-15  2012-06-12 Nr. Sp-80
4 Liberalų ir centro sąjunga  2012-03-15 2012-03-15
patikslinta 2012-07-02
2012-03-15
patikslinta 2012-07-02
2012-03-15 2012-03-15  2012-03-15, išvada: 2012-07-02
5 Lietuvos centro partija  2012-03-20

patikslintas priedas 2012-06-12
 2012-03-20

patikslintas priedas 2012-06-12
 2012-03-20

patikslintas priedas 2012-06-12
 2012-03-20

patikslintas priedas 2012-06-12
 2012-06-12  2012-06-12 Nr. Sp-86
6 Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija 2012-03-14  2012-03-14  2012-03-14  2012-03-14 2012-03-14 2012-05-14 Nr. Sp-51
7 Lietuvos laisvės sąjunga

2012-03-12

patikslintas 2012-05-10,
2013-03-27

2012-03-12

patikslinta 2012-05-10, 2013-03-27

2012-03-12

patikslintas su priedu 2012-05-10

2012-03-12 2012-03-12 2012-05-30 Nr. Sp-62
8 Lietuvos lenkų rinkimų akcija  2012-03-15  2012-03-15  2012-03-15  2012-03-15  2012-03-15  2012-03-15
9 Lietuvos liaudies partija  2012-03-14  2012-03-14  2012-03-14

 2012-03-14

 2012-03-14

patikslinta 2012-04-12

 2012-03-14
10 Lietuvos pensininkų partija

 2012-03-15

patikslintas 2012-05-02

 2012-03-15

 2012-03-15

patikslintas priedas 2012-05-02

 2012-03-15

patikslintas 2012-05-02

 2012-03-15  2012-05-14 Nr. Sp-55
11 Lietuvos protėvių atgimimo partija 2012-02-21 nepateikta nepateikta, asignavimų negauta 2012-05-14 Nr. Sp-53
12 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis  2012-03-15  2012-03-15  2012-03-15  2012-03-15 2012-03-15  2012-03-15
13 Lietuvos rusų sąjunga

 2012-03-15

patikslintas 2012-05-24

 2012-03-15

patikslintas 2012-05-24

 2012-03-15

patikslintas su priedu

 2012-03-15  2012-03-15  2012-05-30 Nr. Sp-66
14 Lietuvos socialdemokratų partija 2012-03-13

2012-03-13

patikslinta 2012-04-02

2012-03-13  2012-03-13 2012-03-13 2012-03-13
15 Lietuvos socialdemokratų sąjunga

 2012-03-14

patikslintas 2012-04-19

2012-03-14

patikslinta 2012-04-19

2012-03-14

patikslintas priedas 2012-04-19

 2012-03-14

2012-03-14

patikslinta 2012-04-19

  2012-05-30 Nr. Sp-64
16 Lietuvos socialinio teisingumo sąjunga  2012-03-14  2012-03-14  2012-03-14  2012-03-14  2012-03-14  2012-05-14 Nr. Sp-52
17 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
(iki 2012-02-23 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga)
 2012-03-13  2012-03-13  2012-03-13 2012-03-13  2012-03-13 2012-03-13
18 Naujoji sąjunga (socialliberalai)  2011-08-22 2011-08-22  2011-08-22 nepateikta* 2011-08-22   2012-05-14 Nr. Sp-54
19 Partija "Jaunoji Lietuva"  2012-03-14  2012-03-14

 2012-03-14

patikslintas 2012-05-24

2012-05-14 2012-03-14  2012-05-30 Nr. Sp-68
20 Partija Tvarka ir teisingumas  2012-03-14 2012-03-14 2012-03-14 2012-03-14 2012-03-14  2012-03-14
21 Politinė partija "Lietuvos žaliųjų sąjūdis"  2012-03-14 2012-03-14 2012-03-14

2012-03-14

Aukojimo sutartys

2012-03-14  2012-05-14 Nr. Sp-56
22 Politinė partija Rusų Aljansas  2012-03-07

2012-03-07

patikslinta 2012-04-12

2012-03-07

2012-03-07

patikslintas 2012-04-02

2012-03-07 2012-05-14 Nr. Sp-50
23  Respublikonų partija

 2012-05-21

patikslintas 2012-06-20

 2012-05-21

patikslinta 2012-06-20

 2012-05-21 2012-05-21  2012-05-21  2012-07-03 Nr. Sp-95
24 Socialistinis liaudies Frontas

 2012-03-13

patikslintas 2012-04-19

 2012-03-13

2012-03-13

patikslintas su priedais 2012-04-19

 2012-03-13

patikslintas 2012-05-15

 2012-03-13  2012-05-30 Nr. Sp-65
25 Tautinė partija Lietuvos kelias 2012-07-10 2012-07-10 2012-07-10 2012-07-10 2012-07-10 2012-07-19 Nr. Sp-119
26 Tautos pažangos partija  2012-03-15  2012-03-15

 2012-03-15

patikslintas 2012-06-06

 2012-03-15  nepateikta, asignavimų negauta  2012-05-30 Nr. Sp-67
27 Tautos prisikėlimo partija  2012-03-15  2012-03-15

2012-03-15
patikslintas 2012-07-03

 2012-03-15  2012-03-15 2012-03-15, išvada: 2012-07-03
28 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai  2012-03-15 2012-03-15  2012-03-15

 2012-03-15

Aukojimo sutartis

 2012-03-15

patikslinta 2012-04-18

2012-03-15
29  Žemaičių partija  2012-03-15  2012-03-15  2012-03-15  2012-03-15  2012-03-15  2012-06-12 Nr. Sp-87
 30  Pilietinės demokratijos partija  2012-08-07  2012-08-07  2012-08-07 2012-08-07  2012-08-07  
* politinių partijų ketvirtinius Aukų ir aukotojų sąrašus galima rasti adresu: http://www.vrk.lt/rinkimai/99_lt/Aukos/index.html

 

 

Politinių partijų pateikti aukų ir aukotojų sąrašai (2011 metai)
Politinių partijų pateiktos metinės finansinės veiklos deklaracijos ir aukotojų sąrašai (iki 2010 metų)