2010 m. politinių partijų metinė finansinė veikla

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsniu, ketvirčio pabaigoje visos Lietuvos politinės partijos Vyriausiajai rinkimų komisijai turi pateikti aukotojų sąrašus

Pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 22 straipsnį, politinės partijos kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 1 dienos, pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Vyriausiajai rinkimų komisijai praėjusių kalendorinių metų metinę politinės partijos finansinės veiklos deklaraciją, kurioje privalo nurodyti per finansinius metus gautas pajamas, aukas ir aukotojus, skolintas ir kitas gautas lėšas, turėtas išlaidas, grąžintas skolas, nurodo, kaip panaudota valstybės biudžeto dotacija.

Politinės partijos, pateiktoje deklaracijoje nurodę, kad gavo didesnę kaip 3000 MGL dydžio (390 000 Lt) pajamų sumą, turi atlikti nepriklausomą savo veiklos auditą ir nepriklausomo audito išvadą pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai iki balandžio 1 d.

Aukotojų sąrašai ir metinės finansinės veiklos deklaracijos yra skelbiami Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje.

 Eil. 
 Nr.  

Politinės partijos pavadinimas

  Pateikimo  
data

 Nepriklausomo 
audito išvada 

 1  Darbo partija  2011-03-01  2011-03-01
2  Krikščionių partija  2011-03-01  nereikia
3  Leiboristų partija  2011-03-02  nereikia
4  Liberalų ir centro sąjunga  2011-03-01
2011-03-31
5  Lietuvos centro partija  2011-03-01  nereikia
6  Lietuvos kelias, patikslinta  2011-03-16  nereikia
7  Lietuvos laisvės sąjunga  2011-03-31  nereikia

8

 Lietuvos lenkų rinkimų akcija

2011-02-25

2011-03-31
9  Lietuvos liaudies partija  2011-03-01  nereikia
10  Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis  2011-03-01
2011-04-01
11  Lietuvos rusų sąjunga  2011-02-21  nereikia

12

 Lietuvos socialdemokratų partija, patikslinta

2011-02-25

2011-03-28

13  Lietuvos socialdemokratų sąjunga  2011-02-28  nereikia
14  Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 2011-02-28
15  Naujoji sąjunga (socialliberalai)  2011-02-28 2011-02-28
16  Partija "Jaunoji Lietuva"  2011-04-01  nereikia
17  Partija Tvarka ir teisingumas  2011-02-21

2011-02-21

18  Pensininkų partija  2011-03-10  nereikia
19  Politinė partija "Profesinių sąjungų centras"  2011-02-28  nereikia
20  Politinė partija "Rusų aljansas"  2011-03-07  nereikia
21  Respublikonų partija  2012-05-21  nereikia
22  Socialistinis liaudies frontas  2011-09-22  nereikia
23  Tautos pažangos partija  2011-03-04  nereikia
24  Tautos prisikėlimo partija  2011-02-28  2011-02-28
25  Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai  2011-02-28
2011-03-24
26  Žemaičių partija  2011-03-01  nereikia
27  Žemaitijos partija  2011-03-01  nereikia


Aukotojų sąrašai: I ketvirtis, II ketvirtis, III ketvirtis, IV ketvirtis