2010 m. IV ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsniu, visi aukojusieji fiziniai ir juridiniai asmenys privalo būti paviešinami. Už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pasibaigus ketvirčiui VRK interneto tinklalapyje skelbiamame viešame aukotojų sąraše paskelbia aukotojo - fizinio asmens - vardą, pavardę ir savivaldybę, kurioje jis gyvena, ir aukotojo - juridinio asmens - pavadinimą, kodą ir savivaldybę, kurioje yra jo buveinė.

Eil. Nr.  Politinė partija 

Aukų skaičius vnt. 

Fizinių
asmenų
aukos, Lt

Juridinių
asmenų
aukos, Lt

Bendra
aukų
suma, Lt 

 Pastaba

fiziniai
asmenys

juridiniai
asmenys 


viso

1

Darbo partija

7

10

17

 6 873

301 600

308 473

 

2

Krikščionių partija

0

11

 11

 0

143 000

143 000

 

3

Liberalų ir centro sąjunga, patikslintas

 22

45

67

41 220

440 900

   482 120  

4

Lietuvos centro partija

 0

 1

 1

 0

 20 053

20 053

 

5

Lietuvos liaudies partija

 0

 4

 4

 0

 86 360

 86 360

 

6

Lietuvos lenkų rinkimų akcija

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 
7 Lietuvos pensininkų partija  3  1  4  4 100  1 500  5 600  

8

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

0

 11

 11

 0

 313 000

 313 000

 

9

Lietuvos rusų sąjunga

 0

 5

5

 0

 55 000

 55 000

 

10

Lietuvos socialdemokratų partija, patikslintas

 1

24

 25

 850

 283 500

 284 350

 

11

Lietuvos socialdemokratų sąjunga

 0

 2

 2

 0

 5 600

 5 600

 

12

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, patikslintas

 0

 14

14

0

103 000

103 000

 

13

Leiboristų partija

 0

0

0

0

0

0

 

14

Naujoji sąjunga (socialliberalai)

 11

 8

 19

 18 901

 16 772

35 673

 

15

Partija Tvarka ir teisingumas

 0

 7

 7

 0

 50 100

 50 100

 

16

Pilietinės demokratijos partija

 0

 2

 2

 0

 11 000

 11 000

 

17

Politinė partija "Profesinių sąjungų centras"

 0

 0

 0

 0

 0

 0

2011-01-17

18

Politinė partija Rusų aljansas

 2

 1

 3

 225

8 100

8 325

2011-11-16

19

Tautinė partija LIETUVOS KELIAS

3

 1

4

360

 400

 760

 

20

Tautos pažangos partija

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

21

Tautos prisikėlimo partija

 22

 0

 22

 5 899

 0

 5 899

 

22

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

 0

 14

 14

 0

 257 000

 257 000

 

23

Žemaičių partija

 0

 0

 0

0

 0

0

 

 Iš viso:

 71

 161

232

78 428

 2 096 885

 2 175 313