2010 m. II ketvirčio aukotojų sąrašai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsniu, iki ketvirčio pabaigos visos Lietuvos politinės partijos Vyriausiajai rinkimų komisijai turi pateikti aukotojų sąrašus.

2010-07-02 11:40

Eil. Nr.  Politinė partija 

Aukų skaičius vnt. 

Fizinių
asmenų
aukos, Lt

Juridinių
asmenų
aukos, Lt

Bendra
aukų
suma, Lt 

 Pastaba

fiziniai
asmenys

juridiniai
asmenys 


viso

1

Darbo partija

4

3

7

 2 500

78 650

81 150

 2010-07-01

2

Krikščionių partija

2

1

  3

 8 700

2 000

10 700

 

3

Liberalų ir centro sąjunga

 17

 19

 36

 9 492

 239 230

  248 722

 

4

Lietuvos centro partija

 0

 1

 1

 0

 10 000

 10 000

 

5

Lietuvos humanistų partija

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2010-07-23

6

Lietuvos laisvės sąjunga

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

7

Lietuvos liaudies partija

 0

 2

 2

 0

 74 000

 74 000

 

8

Lietuvos lenkų rinkimų akcija

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 
 9 Lietuvos pensininkų partija  2  0  2  1 000  0   1 000  

10

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, patikslintas 2010-07-01

 18

 8

 26

 7 030

 233 000

 240 030

 

11

Lietuvos rusų sąjunga

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

12

Lietuvos socialdemokratų partija , patikslintas

 26

 15

 41

 46 850

106 900

 153 750

 

13

Lietuvos socialdemokratų sąjunga

 0

 2

 2

 0

 3 000

 3 000

 

14

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

 5

 0

 5

 2 550

 0

 2 550

 

15

Leiboristų partija

 0

0

0

0

0

0

 2010-07-01

16

Naujoji sąjunga (socialliberalai)

 3

 0

 3

 530

 0

 530

 

17

Partija Tvarka ir teisingumas

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

18

Pilietinės demokratijos partija

 1

 1

 2

 1 000

 10 000

 11 000

 

19

Politinė partija Rusų aljansas

 1

 0

 1

 200

 0

 200

2010-10-04

20

Socialistinis liaudies Frontas

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

21

Tautinė partija LIETUVOS KELIAS

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

22

Tautos pažangos partija

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

23

Tautos prisikėlimo partija

 28

 0

 28

 6 226

 0

 6 226

 

24

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

 2

 13

 15

 10 500

 267 500

 278 000

 

25

Žemaičių partija

 2

 0

 2

 925

 0

 925

 

26

Žemaitijos partija

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 Iš viso:

 111

65

176

 97 503

 1 024 280

 1 121 783