2009 m. gegužės 17 d. Respublikos Prezidento rinkimai

Balsavimo rezultatai

Informacija politinės kampanijos dalyviams

Politinės reklamos reglamentavimas

Kandidatai

Rinkimų komisijos - nebeviešinama

Rinkimų teritorijos - nebeviešinama

Rinkėjų pažymėjimų įteikimo statistika

Politinės kampanijos dalyviai

Politinės kampanijos stebėtojų ataskaitos

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos

Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių ataskaitų suvestinės

 

TEISINIS PAGRINDAS, GRAFIKAS

Konstitucija

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas

Dėl Respublikos Prezidento rinkimų skyrimo

Grafikas

Rinkimų apylinkių sudarymas, ribos

 

SPAUDOS KONFERENCIJOS

Vyriausiosios rinkimų komisijos spaudos konferencijos

 

INFORMACIJA RINKĖJUI

Informacija rinkėjams, kurie įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Informacija studentui

Rinkėjų sąrašai

1855 - informacija rinkėjams

Balsavimas paštu specialiuose paštuose

Balsavimas namuose

Išankstinis balsavimas savivaldybėje

 

BALSAVIMAS UŽSIENYJE

Bendra informacija

Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos

Balsavimo data ir laikas

Sprendimas dėl balsavimo užsienyje tvarkos aprašo

Sudarytos balsavimo komisijos užsienyje

 

RINKIMŲ KOMISIJOS, ATSTOVAI RINKIMAMS, RINKIMŲ STEBĖTOJAI

Rinkimų komisijos - nebeviešinama

Savivaldybių rinkimų komisijų sudarymas

 

PRETENDENTAI Į KANDIDATUS

Parašų rinkimo lapo pildymo metodiniai nurodymai

Kandidatų į Respublikos Prezidentus kėlimas

Pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus pareiškinių dokumentų priėmimas Vyriausiojoje rinkimų komisijoje

 

INFORMACIJA POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIAMS

Politinės kampanijos dalyviai

Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų pateikimas

Dalyvių registracija

VRK dokumentai apie politines kampanijas

 

RINKIMŲ AGITACIJA

Lietuvos nacionalinių komercinių transliuotojų laidų grafikas

 

POLITINĖS REKLAMOS REGLAMENTAVIMAS

Informacija viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams

VRK rekomendacijos "Politinė reklama žiniasklaidos priemonėse"

VRK rekomendacijos Dėl išorinės politinės reklamos

Politinės reklamos žymėjimas

VRK dokumentai apie politines kampanijas

 

ANKSTESNI RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMAI

1993 m. Respublikos Prezidento rinkimai

Ankstesni Respublikos Prezidento rinkimai