2009 m. II ketvirčio aukotojų sąrašai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsniu, kiekvieno ketvirčio pabaigoje visos Lietuvos politinės partijos Vyriausiajai rinkimų komisijai turi pateikti aukotojų sąrašus.

2009-07-09 10:00

Eil. Nr.  Politinė partija     Aukotojų skaičius vnt. 

Fizinių
asmenų      
aukos, Lt   

 Politinės
kampa-
nijos
lėšų
likutis

Juridinių
asmenų
aukos, Lt  

Bendra
aukų
 suma, Lt     

 Pastaba
fiziniai
asmenys 

juridiniai
asmenys

iš viso

 1

 Darbo partija, patikslintas

 8 

 4 

 12 

 43 995 

 21

 97 977 

 141 993

 

2

 Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga

 2 

 10 

 56 055 

 

 42 000 

 98 055 

 

3

 Leiboristų partija

 0 

 

 

4

 Liberalų ir centro sąjunga

 0 

25 

25 

 

397 536

397 536 

 

5

 Lietuvos centro partija

 

 

 6

 Lietuvos humanistų partija

 

 

7

 Lietuvos laisvės sąjunga

 0 

 0 

 

 0 

 0 

  

8

 Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą Lietuvą"
   

 9

 Lietuvos lenkų rinkimų akcija
   

 10

 Lietuvos nacionaldemokratų partija

 

 

 11

 Lietuvos protėvių atgimimo partija

 

 

12

 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, patikslintas: 2009-07-03, 2010-03-01

12 

16

56 812 

 

101 000 

157 812 

 

13

 Lietuvos rusų sąjunga
   

14

 Lietuvos socialdemokratų partija, patikslintas

5

2

19 460 

 

6 500 

25 960 

 

15

 Lietuvos socialdemokratų sąjunga

 

1 000 

1 000 

 

16

 Lietuvos socialinio teisingumo sąjunga    

17

 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

12 

16 

5 600 

 

34 000 

39 600 

 

18

 Naujoji sąjunga (socialliberalai)

 1 

 1 

 0 

 

 4 000 

 4 000 

 

19

 Partija Tvarka ir teisingumas, patikslintas

19 

23 

63 002 

 1

75 000 

138 003 

 

20

 Pensininkų partija

 

 

21

 Pilietinės demokratijos partija

4 997 

 

4 997 

 

22

 Tautinė partija LIETUVOS KELIAS

25 000 

 

25 000 

 

23

 Tautos pažangos partija

 

 

 24

 Tautos prisikėlimo partija, patikslintas

45 

45 

13 558 

 

13 558 

 

25

 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

 2 

 4 

 2 758 

 

 40 000 

 42 758 

 

 26

 Žemaičių partija

 

 
 

 Iš viso:

113

49

162

291 237 

 22

799 013 

1 090 272

 

 

I ketvirtisIII ketvirtis, IV ketvirtis