2009 m. I ketvirčio aukotojų sąrašai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsniu, kiekvieno ketvirčio pabaigoje visos Lietuvos politinės partijos Vyriausiajai rinkimų komisijai turi pateikti aukotojų sąrašus.

Eil. Nr.  Politinė partija     Aukotojų skaičius vnt.  Fizinių
asmenų
aukos Lt 

Juridinių
asmenų
aukos Lt 

Bendra
aukų
suma Lt 
 Pastaba
fiziniai
asmenys 
juridiniai
asmenys 

iš viso

1  Darbo partija 10 000  10 000   

 Fronto partija 7 450  7 450   2009-04-01

 Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga

 6 

 6 

5 932 

 0 

5 932 

 2009-04-15,
tik el.paštu
 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 5 106  98 000  103 106   
 Partija Tvarka ir teisingumas 20  22  140 810  17 500  158 310   

 Liberalų ir centro sąjunga 10  30 000  73 001  103 001   

 Lietuvos centro partija
 

 Lietuvos humanistų partija

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 2009-04-15

 Lietuvos laisvės sąjunga  
10   Lietuvos liaudies sąjunga  "Už teisingą Lietuvą"  

11 

 Lietuvos lenkų rinkimų akcija  

12 

 Lietuvos socialdemokratų partija (patikslintas) 22  25  61 000  78 000  139 000   

13 

 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 21  30  4 112  212 533  216 645   
14   Lietuvos socialdemokratų sąjunga  

15

 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 11  14   60 030   81 000 

 141 030 

 
16  Leiboristų partija  

17

 Naujoji sąjunga (socialliberalai) 3 140  20 000  23 140   

18

 Pensininkų partija 10  10  184  184   

19

 Pilietinės demokratijos partija

 1 

 2 

 18 000 

 30 000 

 48 000 

 2009-04-06

20

 Tautinė partija Lietuvos kelias

 2 

 2 

 540 

 0 

 540 

 2009-04-07

21

 Tautos prisikėlimo partija (patikslintas) 46  46   28 251  28 251   

 

 Iš viso:

 149  35   184   364 555   620 034   984 589   

2009-04-06 11:32

II kevirtis, III ketvirtis, IV ketvirtis