2009 Europos Parlamento

Balsavimo rezultatai

Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių ataskaitų suvestinės

Informacija politinės kampanijos dalyviams

Politinės reklamos reglamentavimas

Kandidatų sąrašai

Rinkimų komisijos - nebeviešinama

Rinkimų teritorijos - nebeviešinama

Politinės kampanijos dalyviai

Politinės kampanijos stebėtojų ataskaitos

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos

Rinkimų komisijos, atstovai rinkimams, rinkimų stebėtojai - nebeviešinama

Spaudos konferencijos

Ankstesni rinkimai į Europos Parlamentą

Europos Parlamento puslapis apie šiuos rinkimus

 

TEISINIS PAGRINDAS, GRAFIKAS

Pareiškiniai dokumentai

Konstitucija

Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas

Dėl rinkimų į Europos Parlamentą datos paskelbimo

Grafikas

 

INFORMACIJA RINKĖJUI

Rinkimų komisijos - nebeviešinama

Rinkimų biuletenio pavyzdys

Kaip užpildyti rinkimų biuletenį

Informacija rinkėjams, kurie įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Informacija studentui

Rinkėjų sąrašai

Kitų ES valstybių narių piliečių dalyvavimas rinkimuose į Europos Parlamentą

Balsavimas namuose

Išankstinis balsavimas savivaldybėse

Balsavimas paštu specialiuose paštuose

1855 - informacija rinkėjui

Rinkimų programos

Balsavimas užsienyje

 

RINKIMŲ AGITACIJA

Rinkimų agitacijos laidų, skirtų Europos Parlamento rinkimams, grafikas per nacionalinius komercinius transliuotojus

Agitacinių laidų grafikas per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją

Radijo ir televizijos laidų rengimo taisyklės, skirtos nacionaliniams (komerciniams) transliuotojams

Politinės reklamos reglamentavimas