2008 m. LR Seimo rinkimai

BALSAVIMO REZULTATAI

Išrinktų kandidatų pasiskirstymas pagal lytį, amžių ir tautybę

Apygardos - nebeviešinama

Rinkimų komisijos - nebeviešinama

Kandidatų sąrašai

Kandidatai vienmandatėse apygardose

Atstovai rinkimams - nebeviešinama

Politinių kampanijų finansavimo kontrolė

Politinės kampanijos dalyviai

Politinės kampanijos stebėtojų ataskaitos

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos

Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių ataskaitų suvestinės

Sprendimai dėl draudimo papirkti rinkėjus

Rinkėjų pažymėjimų įteikimo statistika (I turas)

Balsavimas užsienyje

Pasirinkimas 2008

 

INFORMACIJA RINKĖJUI

Informacija rinkėjams, kurie įtraukti į gyvenamos vietos neturinčių asmenų sąrašą

Įrašymas į rinkėjų sąrašą

Informacija rinkėjui telefonu 1855

Balsavimas iš anksto

 

POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖ

Politinių kampanijų finansavimo kontrolė

Dalyvių registracija

Aukos

Išlaidos ir jų apskaita

Informacija viešosios informacijos skleidėjams ir rengėjams

Politinės reklamos žymėjimas

Aukotojų dėmesiui

VRK sprendimai, reglamentuojantys politines kampanijas

 

DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI

Balsavimo biuleteniai

Rinkimų organizavimo grafikas

 

RINKIMŲ AGITACIJA

2008 m. Seimo rinkimų (pakartotinio balsavimo) agitacinių laidų grafikas Lietuvos nacionaliniame radijuje

2008 m. Seimo rinkimų agitacinių laidų grafikas Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje

2008 Seimo rinkimų agitacinių laidų grafikas komerciniuose nacionaliniuose transliuotuojuose