2008 m. IV ketvirčio aukotojų sąrašai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsniu, iki 2008 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigos visos Lietuvos politinės partijos Vyriausiajai rinkimų komisijai turi pateikti aukotojų sąrašus.

Eil. Nr.  Politinė partija     Aukotojų skaičius vnt.  Fizinių
asmenų
aukos Lt 

Juridinių
asmenų
aukos Lt 

 Politinės
kampa-
nijos
lėšų
likutis

Bendra
aukų
suma Lt 
 Pastaba
fiziniai
asmenys 
juridiniai
asmenys 

iš viso

1

 Darbo partija 12  14  18 693  44 000  2 745  65 438   

2

 Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga 990  1 000   0  1 990   
3  Leiboristų partija

 

4

 Liberalų ir centro sąjunga 20  31  51  140 072  573 081 

713 153   
5  Lietuvos centro partija

 0 

 2009-01-08
6  Lietuvos humanistų partija

 0 

 2009-01-06
7  Lietuvos laisvės sąjunga  0   

8

 Lietuvos lenkų liaudies partija 950   0  950   
9  Lietuvos lenkų rinkimų akcija

 0 

 

10

 Lietuvos liaudies sąjunga  "Už teisingą Lietuvą" 

 
11  Lietuvos nacionaldemokratų partija

 0 

 2009-01-05

12

 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, patikslintas:  2009-01-05, 2010-04-12 16  32  48  97 471  568 000 

665 471   
13  Lietuvos rusų sąjunga 30 000 

 0 

30 000   2009-01-07

14

 Lietuvos socialdemokratų partija 25  14  39  41 264  319 000 

360 264 

 
15  Lietuvos socialdemokratų sąjunga

 0 

 2009-01-05

16

 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 16  34  50  113 296  783 800 

897 096   
17  Naujoji sąjunga (socialliberalai) 4 250  74 000 

 0 

78 250   

18

 Partija Tvarka ir teisingumas 56  30  86  415 309  526 870   9 498  951 677   
19  Pilietinės demokratijos partija 33 246  35 000 

 0 

68 246   

20

 Tautinė partija "Lietuvos kelias"

 0 

 
21  Tautos pažangos partija

 0 

 2009-01-06
22  Tautos prisikėlimo partija 29  29  10 074 

10 074   

23

 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 30  36  31 349  717 000  93 672  842 021   

 

 Iš viso:

190  179  369  906 964 3 671 751  105 915  4 684 630  

 

 2009-01-05 15:10