2008 m. II ketvirčio aukotojų sąrašai

 

Eil. Nr.  Politinė partija     Aukotojų skaičius vnt.  Fizinių
asmenų
aukos Lt 

Juridinių
asmenų
aukos Lt 

Bendra
aukų
suma Lt 
 Pastaba
fiziniai
asmenys 
juridiniai
asmenys 

iš viso

 1

 Darbo partija

  28 

 2 

 30 

142 295 

 66 000 

 208 295 

 

 2

 Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga 3 000  3 000   

 3

 Liberalų ir centro sąjunga

 1 

 10 

 11 

 2 000 

 167 400 

 169 400 

 

 4

 Lietuvos centro partija

  0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 

 5

 Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

  0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 2008-07-06

 6

 Lietuvos krikščionys demokratai

 15 

 0 

 15 

 7 500 

 7 500 

 

 7

 Lietuvos laisvės sąjunga

  0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 

 8

 Lietuvos lenkų liaudies partija

  0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 

9

 Lietuvos lenkų rinkimų akcija

 0 

 0 

 0 

 0 

 

 10

 Lietuvos liaudies sąjunga  "Už teisingą Lietuvą"  

 11

 Lietuvos nacionaldemokratų partija

  0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 

 12

 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

 1 

 8 

 9 

 330 

224 942

  225 272

 

 13

 Lietuvos rusų sąjunga

  0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 2008-07-14

 14

 Lietuvos socialdemokratų partija

 6 

 3 

 9 

 5 000 

88 000 

 93 000 

 

15

 Lietuvos socialdemokratų sąjunga 100  8 496  8 596   

16

 Lietuvos socialinio teisingumo sąjunga  

 17

 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga

 6 

 20 

 26 

 2 650 

618 400 

 621 050 

 

 18

 Naujoji sąjunga (socialliberalai)

 0 

 4 

 4 

 0 

151 000 

 151 000 

 

19

 Tautinė partija Lietuvos kelias

 0 

 0 

 0 

 0 

 

20

 Tautos pažangos partija

 0 

 0 

 0 

 

21

 Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

 6 

25 

 31 

8 098 

674 200 

682 298 

 

 22

 Partija Tvarka ir teisingumas

 17 

 12 

 29 

227 000 

347 233 

 574 233 

 

23

 Pensininkų partija

 0 

 11 000 

 11 000 

 

 24

 Pilietinės demokratijos partija

  0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 

Iš viso:

85 

 86 

171 

405 973 

2 348 671 

2 754 644 

 

Politinių partijų 2007 m. II ketv., 2008 m. I ir II ketv. gautų aukų palyginimas.


Aukotojų sąrašai: I ketvirčio, III ketvirčio