2008 m. I ketvirčio aukotojų sąrašai

Eil. Nr.  Politinė partija  Aukotojų skaičius vnt.  Fizinių
asmenų aukos Lt 
Juridinių
asmenų aukos Lt 
Bendra aukų suma Lt 
fiziniai
asmenys 
juridiniai
asmenys 

iš viso

 Darbo partija 16  21  80 370  464 500  544 870 

 "Jaunoji Lietuva"

 Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga 5 000  5 000 

 Liberalų ir centro sąjunga 14  2 200  68 700  70 900 

 Lietuvos centro partija

 Lietuvos humanistų partija

 Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

 Lietuvos krikščionys demokratai

 Lietuvos laisvės sąjunga

10 

 Lietuvos  lenkų  liaudies  partija

11

 Lietuvos lenkų rinkimų akcija

12

 Lietuvos liaudies sąjunga  "Už teisingą Lietuvą"

13

 Lietuvos nacionaldemokratų partija

14

 Lietuvos socialdemokratų sąjunga 30 000  30 000 

15

 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 21  26  5 957  136 000  141 957 

16

 Lietuvos rusų sąjunga

17

 Lietuvos socialdemokratų partija (patikslintas) 6 405  80 000  86 405 

18

 Lietuvos socialinio teisingumo sąjunga

19

 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 79 000  79 000 

20

 Naujoji sąjunga (socialliberalai) 54 98 152 100 010  305 900  405 910 

21

 Partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) 14 20  295 000  148 000  443 000 

22

 Pilietinės demokratijos partija 76 000  76 000 

23

 Tautinė partija Lietuvos kelias 39 000  39 000 

24

 Tautos pažangos partija

25 

 Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) 14  20  2 668  326 000  328 668 
 Iš viso: 107 159 266 492 610  1 758 100  2 250 710 

 


Aukotojų sąrašų nepateikė 13 politinių partijų:

 


    Lietuvių tautininkų sąjunga
    Lietuvos gyvenimo logikos partija
    Lietuvos politinių kalinių partija
    Lietuvos protėvių atgimimo partija
    Lietuvos reformų partija
    Lietuvos socialistų partija
    Lietuvos teisingumo partija
    Lietuvos ūkio partija
    Lietuvos žalioji partija
    Nepartinių judėjimas "Rinkimai 96"
    Politinė partija „Rusų aljansas"
    Respublikonų partija
    Smulkaus ir vidutinio verslo partija

Aukotojų sąrašai: II ketvirčio, III ketvirčio