2007 m. politinių partijų metinė finansinė veikla

Aukotojų sąrašai: I ketvirčio, II ketvirčio, III ketvirčio, IV ketvirčio

 

Finansinės veiklos deklaracijų ir nepriklausomo audito išvadų pateikimas

 Eil. 
 Nr.  

Politinės partijos pavadinimas

  Pateikimo  
data

 Nepriklausomo 
audito išvada 

1

 Darbo partija
 (patikslinta 2008-03-26)

 2008-02-29

 2008-02-29

2

 Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga 

 2008-02-28 

nereikia

3

 Liberalų ir centro sąjunga
 (patikslinta 2008-03-28

2008-03-03

2008-03-31

4

 Lietuvių tautininkų sąjunga

2008-03-03

nereikia

5

 Lietuvos centro partija

 2008-03-03

nereikia

6

 Lietuvos humanistų partija

 2008-02-13

nereikia

7

 Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija 

2008-03-062

 nereikia

8

 Lietuvos krikščionys demokratai

 2008-02-29

nereikia

9

 Lietuvos laisvės sąjunga

 2008-02-28 

nereikia

10

 Lietuvos lenkų liaudies partija

2008-03-03

nereikia

11

 Lietuvos lenkų rinkimų akcija
 (patikslinta 2008-03-28)

 2008-02-29

2008-03-28

12

 Lietuvos liaudies sąjunga  "Už teisingą Lietuvą"

2008-03-031

nereikia

13

 Lietuvos nacionaldemokratų partija

 2008-03-03

 nereikia

14

 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 (patikslinta 2008-03-31)

 2008-02-29

  2008-03-31

15

 Lietuvos rusų sąjunga 

 2008-02-29

nereikia

16

 Lietuvos socialdemokratų partija

2008-03-03

2008-03-03

17

 Lietuvos socialdemokratų sąjunga

 2008-02-29

nereikia

18

 Lietuvos socialinio teisingumo sąjunga 

 2008-01-02

nereikia

19

 Lietuvos socialistų partija 

 2008-02-06 

nereikia

20

 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
 (patikslinta 2008-03-04)

 2008-02-27

2008-03-13

21

 Naujoji sąjunga (socialliberalai)

 2008-02-29

 2008-02-29

22

 Partija "Jaunoji Lietuva" 

 2008-01-02

nereikia

23

 Partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai)
 (patikslintas aukotojų sąrašas 2008-04-16)

 2008-02-29 

 2008-02-29

24

 Pensininkų partija

 2008-02-29 

nereikia

25

 Pilietinės demokratijos partija

 2008-03-03

 nereikia

26

 Politinė partija Rusų aljansas

 2008-03-03

 nereikia

27

 Smulkaus ir vidutinio verslo partija  2008-03-03*

nereikia

28

 Tautinė partija "Lietuvos kelias"

 2008-02-29 

nereikia

29

 Tautos pažangos partija

 2008-02-27

nereikia

30

 Tėvynės Sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

 2008-03-03

2008-03-31

*-pateikta elektroniniu paštu.
1-gauta elektroniniu paštu. Originalas pateiktas 2008-03-04.
2-gauta elektroniniu paštu. Originalas pateiktas 2008-03-14.

Deklaracijų nepateikė:
  1. Lietuvos gyvenimo logikos partija
  2. Lietuvos politinių kalinių partija
  3. Lietuvos protėvių atgimimo partija
  4. Lietuvos reformų partija
  5. Lietuvos ūkio partija
  6. Lietuvos žalioji partija
  7. Nepartinių judėjimas "Rinkimai 96"
  8. Respublikonų partija

Aukotojų sąrašai: I ketvirčio, II ketvirčio, III ketvirčio, IV ketvirčio