2007 m. I ketvirčio aukotojų sąrašai

Eil. Nr.  Politinė partija  Aukotojų skaičius vnt.  Fizinių
asmenų aukos Lt 
Juridinių
asmenų aukos Lt 
Politinės kampanijos
lėšų likutis 
Bendra aukų suma Lt 
fiziniai asmenys  juridiniai asmenys 

iš viso

1 Darbo partija 13  15  28  16.950  326.700  31.496  375.146 
2 Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga 12  15  11.510  35.500    47.010 
3 Liberalų ir centro sąjunga 64  94  158  312.181  1.294.784    1.606.965 
4 Lietuvos centro partija
5 Lietuvos krikščionys demokratai 2.100  10.000    12.100 
6 Lietuvos laisvės sąjunga
7 Lietuvos lenkų rinkimų akcija
8 Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą Lietuvą" 60.000    60.000 
9 Lietuvos nacionaldemokratų partija
10 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 12  18  70.897  286.500    357.397 
11 Lietuvos rusų sąjunga 4 57.500  57.500 
12 Lietuvos socialdemokratų partija 32  10  42  18.300  734.960    753.260 
13 Lietuvos socialdemokratų sąjunga 28  29  15.258  15.000    30.258 
14 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 21  48  69  132.832  1.120.811    1.253.643 
15 Naujoji sąjunga (socialliberalai) 15  8.920  99.500    108.420 
16 Partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) * 43  21  64  535.040  324.700  8.918  868.658 
17 Pilietinės demokratijos partija 72.200  107.500    179.700 
18  Tautinė partija Lietuvos kelias * 3.210  4999,4  8.209,4 
19  Tautos pažangos partija
20  Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
21  "Jaunoji Lietuva"
Iš viso 21 pateiktame politinių partijų aukotojų sąraše:  235  224  459 1.199.398  4.473.455  45.413  5.718.266
Lietuvių tautininkų sąjunga 
Lietuvos lenkų liaudies partija 
Lietuvos humanistų partija 
Politinė partija „Rusų aljansas" 
Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija 
Lietuvos socialinio teisingumo sąjunga 
Respublikonų partija 
Lietuvos socialistų partija 
Lietuvos politinių kalinių partija 
10  Lietuvos gyvenimo logikos partija 
11  Lietuvos reformų partija 
12  Lietuvos ūkio partija 
13  Nepartinių judėjimas "Rinkimai 96" 
14  Lietuvos žalioji partija 
15  Lietuvos protėvių atgimimo partija 
16  Smulkaus ir vidutinio verslo partija 
16 politinių partijų duomenų nepateikė

Suvestinė parengta 2007-04-11.

* Patikslinti aukotojų sąrašai:
     Partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) (2008-04-17)
     Tautinė partija Lietuvos kelias (2008-02-08)

 

Metinės finansinės veiklos deklaracijos
Aukotojų sąrašai: II ketvirčio, III ketvirčio, IV ketvirčio