1855 - informacija rinkėjams

Gerbiamus rinkėjus kviečiame pasinaudoti Vyriausiosios rinkimų komisijos trumpuoju telefono numeriu 1855. Informacinė linija veiks nuo 2009 m. balandžio 27 d. iki birželio 7 d. Informacinės linijos darbo laikas nuo 8 val. iki 22 val. Trumpuoju numeriu 1855 bus galima paskambinti iš Bitės, Omnitel ir TEO tinklų.

Trumpuoju telefono numeriu 1855 atsilieps ir informaciją perduos UAB „Lintel" informacijos ir paslaugų centras.

Telefonu 1855 galite sužinoti:

kurioje rinkimų apylinkėje Jums yra išrašytas rinkėjo pažymėjimas;

kurioje rinkimų apylinkėje galite balsuoti;

kur ir kada balsuoti, jeigu rinkimų dienomis nebūsite savo rinkimų apylinkėje;

kaip balsuoti, jeigu susirgote ir rinkimų dieną negalėsite nuvykti į savo rinkimų apylinkę;

kaip susisiekti su savivaldybės arba apylinkės rinkimų komisija, jos adresas, darbo laikas;

apie galimybę balsuoti iš anksto.

Naudojimosi paslauga sąlygos:

Norėdami gauti pilną informaciją apie Jūsų įrašymą į rinkėjų sąrašą, būsite paprašyti pasakyti savo asmens kodą, vardą, pavardę. Sužinosite rinkimų apylinkę, savo rinkėjo pažymėjimo numerį ir kt. Informacija teikiama vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, todėl yra apribojimas skelbti rinkėjo adresą. Pats interesantas gali pasakyti savo adresą, norėdamas pasitikslinti ar tikrai tokiu adresu jis yra įrašytas rinkėjų sąraše, ar tokiu adresu jam yra išrašytas rinkėjo pažymėjimas.

Nusiskundimų registracija:

Telefonu 1855 galite pranešti, kad gyvendamas deklaruotu adresu negavote rinkėjo pažymėjimo. Galite pranešti ir apie kitus rinkimų pažeidimus.