Zenonas Vaigauskas

 Zenonas Vaigauskas - VRK pirmininkas

Gimė 1951 m. liepos 24 d. Kelmės rajono Svirnių kaime valstiečių šeimoje.

1966 m. įstojo ir 1970 m. baigė Vilniaus elektromechanikos technikumą. 1969 m. pradėjo dirbti Vilniaus radijo komponentų gamykloje techniku.

1970 m. įstojo ir 1975 m. baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą. 1974 m. – studentų komiteto, surengusio Fizikų dieną, vadovas. Baigęs universitetą, pagal paskirstymą dirbo Fizikos fakultete.

Nuo 1973 m. – TSKP narys. 1977–1985 m. dirbo administracinį darbą: Lietuvos respublikiniame studentų statybos būrių štabe, 1978–1985 m. – LLKJS CK sekretoriate.

1985–1987 m. – Vilniaus aukštosios partinės mokyklos klausytojas, po to dėstytojas.  1988 m. tapo Visuomenės mokslų akademijos aspirantu.

1991 m. Visuomenės mokslų akademijoje (Maskvoje) apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją. Filosofijos istorijos tematikos disertacija skirta J. Stalino veikalo „Apie dialektinį ir istorinį materializmą" kritikai. Joje atskleidžiama, kaip panaudojant administracines priemones ir prievartą, įsiviešpatauja stalinizmo filosofija, šio proceso socialinis idėjinis kontekstas.

1991 m. dirbo Lietuvos demokratinės darbo partijos sekretoriato konsultantu.

1992 m. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskirtas Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu. Po Seimo rinkimų dirbo Seimo Pirmininko sekretoriate.

1993 m. buvo Respublikos Prezidento rinkimų komisijos narys.

1993–1994 m. – Respublikos Prezidento vyresnysis referentas valstybės ir teisės klausimais.

1994 m. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskirtas Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininku, ir jo narystė LDDP buvo sustabdyta.

1996, 2000, 2004, 2008 ir 2012 metais Lietuvos Respublikos Seimo buvo pakartotinai skiriamas Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininku.

Nuo 1997 m. iki šiol yra Europos tarptautinės rinkimų organizatorių asociacijos  Direktorių valdybos narys; 1998– 2001 m. Europos tarptautinės rinkimų organizatorių asociacijos Direktorių valdybos vadovas.

Daug kartų stebėjo rinkimus valstybėse, turinčiose šimtametes demokratinių rinkimų tradicijas, ir besikuriančios demokratijos valstybėse. Nuolat dalyvauja įvairių tarptautinių organizacijų rengiamose tarptautinėse konferencijose rinkimų klausimais, jose skaito pranešimus.

Kartu su žmona Aukse išaugino dvi dukras – Laimą ir Justę. Auga du vaikaičiai – Liepa ir Lukas.

Moka anglų ir rusų kalbas.