Vyriausybės teisės aktai

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-372 "Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 171-6342 ; 2006, Nr. 41-1482 ; 2008, Nr. 120-4566 ; 2010, Nr.-2-94 ; 2010, Nr. 147-7539; 2012, Nr.17-783).

Nebegaliojantys:

LR Vyriausybės 2012 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 288 "Dėl Supaprastintos aukų priėmimo, apskaitos ir aukotojų paviešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2012, Nr. 33-1562 ) (negalioja nuo 2012-09-22)

Apsilankymų skaičius: 7041036
Unikaliųjų lankytojų skaičius: 2770944
Biudžetinė įstaiga, Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius
Telefonas: (8 5) 239 69 02
Faksas: (8 5) 239 69 60
El. paštas: rinkim@vrk.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 188607150