VRK posėdžiai

Pasirinkite nuorodą:

  TIESIOGINĖ POSĖDŽIO TRANSLIACIJA

 

2017 m. sausio 19 d. 16.00 val. v y k s Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybių rinkimų komisijų sudarymo

Pranešėja Ž. Verbylaitė

2. Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščių savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijose pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja D. Jakštienė

3. Dėl lėšų, skiriamų savivaldybių rinkimų komisijoms, planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja D. Jakštienė

4. Dėl 2017 m. balandžio 23 d. naujų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos rajono ir Šakių rajono savivaldybėse išlaidų savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijose

Pranešėja D. Jakštienė

5. Dėl valstybės biudžeto lėšų rinkimams organizuoti naudojimo sutarties formos patvirtinimo

Pranešėja D. Jakštienė

6. Dėl 2017 m. balandžio 23 d. naujų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse rinkėjų sąrašų tikslinimo vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos posistemėje rinkėjai tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas D. Gaižauskas

7. Dėl 2017 m. balandžio 23 d. naujuose Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimuose naudojamų formų patvirtinimo: rinkėjų sąrašų, prašymo įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą, ataskaitos apie rinkėjų kortelių įteikimą, prašymo įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą apskaitos žiniaraščio, liudijimo dėl rinkėjo asmens tapatybės

Pranešėjas D. Gaižauskas

8. Dėl 2016 m. gegužės–liepos mėnesiais internetiniuose portaluose publikuotų straipsnių apie Kristupą Augustą Krivicką

Pranešėja L. Petronienė

9. Dėl straipsnio – interviu „Kultūrinis elitas yra uzurpavęs kultūrą ir atsiribojęs nuo platesnės švietėjiškos veiklos" „Kultūros barai" vedamajame

Pranešėja L. Petronienė

10. Dėl 2017 m. balandžio 23 d. naujų savivaldybių tarybų narių-merų rinkimų Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja L. Petronienė

11. Dėl UAB „Žinių radijas" politinės reklamos įkainių keitimo ir šalinimo

Pranešėja L. Petronienė

12. Dėl vietos pripažinimo porinkiminiuose Telšių rajono ir Anykščių rajono savivaldybių tarybų narių mandatų negavusių kandidatų sąrašuose

Pranešėjai R. Daniškevičiūtė, A. Neverauskas

13. Dėl Neringos, Pakruojo rajono, Telšių rajono ir Vilniaus rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo

Pranešėja R. Daniškevičiūtė

14. Dėl 2017 m. balandžio 23 d. naujų Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų užstato nustatymo

Pranešėja Ž. Verbylaitė

15. Dėl savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijų darbo, organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimų apylinkių ribas, būstines, darbo laiką, balsavimo patalpas ir kitais klausimais, tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja R. Daniškevičiūtė

16. Dėl rinkėjų parašų rinkimo lapų pildymo, perdavimo ir tikrinimo rekomendacijų patvirtinimo

Pranešėja R. Daniškevičiūtė

17. Einamieji klausimai

Posėdis vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje (201 k.), Gynėjų g. 8.

Pirmininkas                                                                                                                   Zenonas Vaigauskas

 

VRK SPRENDIMŲ PAIEŠKA

VRK POSĖDŽIO VAIZDO ĮRAŠŲ ARCHYVAS, POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖS

 

Biudžetinė įstaiga, Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius
Telefonas: (8 5) 239 69 02
Faksas: (8 5) 239 69 60
El. paštas: rinkim@vrk.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 188607150