VRK posėdžiai

  TIESIOGINĖ POSĖDŽIO TRANSLIACIJA

***

2018 m. gegužės 24 d. 14.00 val. v y k s Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

 DARBOTVARKĖ

1. Dėl renginio „TS-LKD savivaldybininkų rudens forumas 2017" ir kitų viešosios įstaigos „Demokratinės politikos institutas" organizuotų renginių

Pranešėjas V. Vobolevičius

2. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių transliavimo interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas D. Gaižauskas

3. Dėl Skuodo rajono ir Tauragės rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo

Pranešėja R. Daniškevičiūtė

4. Dėl pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus pareiškinių dokumentų formų patvirtinimo

Pranešėja R. Daniškevičiūtė

5. Dėl kandidatų į Europos Parlamento narius pareiškinių dokumentų formų patvirtinimo

Pranešėja R. Daniškevičiūtė

6. Dėl Rinkėjų informavimo apie nacionalinių ir Europos politinių partijų sąsajas ir jų remiamus kandidatus anketos patvirtinimo

Pranešėja R. Daniškevičiūtė

7. Einamieji klausimai:

7.1. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. Sp-54 pakeitimo (pranešėja R. Daniškevičiūtė)

7.2. Atsakymo į Seimo narės I. Šimonytės raštą (reg. Nr. 1-906 (7.9) projektas (pranešėja O.Kilkinova)

7.3. Dėl darbo grupės sudarymo (pranešėja L. Matjošaitytė)

7.4. Dėl informacijos apie susitikimą dėl referendumo (pranešėja L. Matjošaitytė)

7.5. Dėl gautų raštų (pranešėja L. Matjošaitytė)

7.6. Kiti klausimai

Posėdis vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje (201 k.), Gynėjų g. 8.

***

VRK SPRENDIMŲ PAIEŠKA

VRK POSĖDŽIO VAIZDO ĮRAŠŲ ARCHYVAS, POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖS